Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Lê Xuân Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:26' 14-04-2010
Dung lượng: 15.9 KB
Số lượt tải: 1458
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Phù lãng
Năm học 2007 – 2008
*** 0O0 ***
Đề chính thức
Đề thi chọn HSG dự thi cấp huyện
Môn: Hoá học – lớp 8.
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày thi: 20 tháng 03 năm 2008Họ và tên thí sinh: …………………………………………… SBD: …………….
* Lưu ý: Thí sinh phải đọc kĩ đề bài (2lần trở lên), bình tĩnh, nghiêm túc và làm bài cẩn thận. Trong phòng thi phải tuyệt đối giữ trật tự, không được mở tài liệu, được sử dụng máy tính tính toán thông thường hoặc các máy tính 500 MS, 570 MS và 570 ES. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
*************************************************************************


Bài 1: 1) Cho các PTHH sau PTHH nào đúng, PTHH nào sai? Vì sao?
a) 2 Al + 6 HCl ( 2 AlCl3 + 3H2 (; b) 2 Fe + 6 HCl ( 2 FeCl3 + 3H2(
c) Cu + 2 HCl ( CuCl2 + H2 ( ; d) CH4 + 2 O2 ( SO2 ( + 2 H2O

2) Chọn câu phát biểu đúng và cho ví dụ:
a) Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.
b) Oxit axit là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.
c) Oxit bazơ thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.
d) Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.

3) Hoàn thành các PTHH sau:
a) C4H9OH + O2 ( CO2 ( + H2O ; b) CnH2n - 2 + ? ( CO2 ( + H2O
c) KMnO4 + ? ( KCl + MnCl2 + Cl2 ( + H2O
d) Al + H2SO4(đặc, nóng) ( Al2(SO4)3 + SO2 ( + H2O

Bài 2: Tính số mol nguyên tử và số mol phân tử oxi có trong 16,0 g khí sunfuric.
(giả sử các nguyên tử oxi trong khí sunfuric tách ra và liên kết với nhau tạo thành các phân tử oxi).

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng hết 8,96 dm3 khí oxi thu được 4,48 dm3 khí CO2 và 7,2g hơi nước.
a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tính khối lượng A đã phản ứng.
b) Biết tỷ khối của A so với hiđro là 8. Hãy xác định công thức phân tử của A và gọi tên A.

Bài 4: Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng(II) oxit ở 400 0C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn.
a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.
b) Tính hiệu suất phản ứng.
c) Tính số lít khí hiđro đã tham gia khử đồng(II) oxit trên ở đktc.

====================== Hết =======================


Trường THCS Phù lãng
Năm học 2007 – 2008
*** 0O0 ***
Đề chính thức
Đáp án Đề thi chọn HSG dự thi cấp huyện
Môn: Hoá học – lớp 8.
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày thi: 20 tháng 03 năm 2008


* Chú ý: Điểm có thể chia nhỏ chính xác đến 0,125- 0,25- 0,5 - …
Bài

Đáp án
Thang điểm

1(3đ)
1(1đ)
a) Đúng, vì đúng tính chất
0,125 + 0125b) Sai, vì PƯ này không tạo ra FeCl3 mà là FeCl2 hay là sai 1 sản phẩm
0,125 + 0125c) Sai, vì không có PƯ xảy ra
0,125 + 0125d) Sai, vì C biến thành S là không đúng với ĐL BTKL
0,125 + 0125

2(1đ)
a) Đ. VD: Oxit do
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓