Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mẩu đơn xin chuyển trường của giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Trí
Ngày gửi: 14h:52' 14-04-2010
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 5651
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- tự do- hạnh phúc

Tân Hồng, ngày………..tháng……….năm 2010
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
Kính gởi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hiệu trưởng trường………………………………………………………..huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
Tôi tên:…………………………………………………………………..,sinh năm…………/………/……….....là …………….…, đang công tác tại ……………………………………………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………………………
Lương đang hưởng ( mã ngạch: ……………………., bậc: ……………, hệ số:……………….)
Ngày tuyển dụng vào ngành …………/…………../………..( tổng số năm công tác………….)
Ngày đến công tác tại đơn vị hiện tại…………/…………/…………….. ( tổng số năm công tác……………)
Tôi làm đơn này kính xin quí cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng sau:
Nguyện vọng 1: …………………………………………………………………huyện……………………………
Nguyện vọng 2: …………………………………………………………………huyện ……………………………
Lý do thuyên chuyển: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nếu được thuyên chuyển tôi xin hứa sẽ hoàn tất việc bàn giao công việc tại đơn vị đang công tác và chấp hành theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị mới.
Xin chân thành cảm ơn!
Yù kiến của Hiệu Trưởng Người làm đơn
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
(Kí tên, đóng dấu) Nguyễn Minh Trí
 
Gửi ý kiến