Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bien ban xet thi dua

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Văn Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:56' 14-04-2010
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT TP Bắc Ninh
Trường THCS Khúc Xuyên
------------------------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đôc lập - Tự do -Hạnh phúc
––––––––––––––––
Khúc Xuyên, ngày tháng năm 2010Biên bản họp ban thi đua

Hồi …… giờNgày Tháng năm ……
Ban thi đua tiến hành họp theo triệu tập của Hiệu trưởng trường THCS Khúc Xuyên
Chủ tọa: Ông Dương Quốc Hùng- Trưởng ban Thi đua
Thư ký: Ông Nguyễn Văn Thanh- Thư ký hội đồng
Thành viên: Bà: Nguyễn Minh Thu- ủy viên
Bà Hoàng Thị Thúy- Uỷ viên
Nội dụng: Đánh giá thi đua học kỳ 1
Nội dung: Đánh giá thi đua tập thể, cá nhân
Kết quả:
1. Tập thể
- Nhà trường đạt:
-Tổ chuyên môn:
+ Tổ tự nhiên
+ Tổ xã hội
- Công đoàn;
- Đoàn đội:
- Lớp:
STT
Lớp
Danh hiệu
Ghi chú2. Cá nhân:
2.1 Giáo viên giỏi các cấp
STT
Họ Và tên
Đạt GVG cấp
Ghi chú

2.2 Danh hiệu thi đua giáo viên
STT
Họ Và tên
Danh hiệu thi đua
Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3 Danh hiệu thi đua học sinh ( có danh sách kèm theo)

STT
Lớp
Số tiên tiến
Số HSG


Các thành viên ký Trưởng ban thi đua
 
Gửi ý kiến