Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:03' 11-04-2010
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 4607
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&Đt Tp Hòa Bình Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/GT-CT
Giấy giới thiệu chuyển trường
Kính gửi Ban giám hiệu trường: ………………………………………….
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc – Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình. Giới thiệu em: ………………………………… là học sinh lớp … năm học 20… - 20… của trường. Nay xin chuyển về học lớp … năm học 20 …- 20 … tại trường: ……………………… ……………… huyện (Quận; Thị xã): …………………… Tỉnh (TP): …………………….
Tân Hòa, ngày tháng năm 20
t/m nhà trường
Có giá trị hết ngày …… tháng …… năm 20…
(Học sinh xin chuyển trường phải có đơn và được trường nơi
đến ký đồng ý tiếp nhận. Theo CV số 1080/GD-ĐT ngày 5/7/2005
của Sở GD-ĐT. Các trường hợp chuyển trường trong và ngoài thị xã
phải qua phòng giáo dục kiểm tra hồ sơ và giới thiệu đi, đến).


Phòng GD&Đt Tp Hòa Bình Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/GT-CT
Giấy giới thiệu chuyển trường

Kính gửi Ban giám hiệu trường: …………………………………………………
Qua phòng giáo dục …………………………. Tỉnh ……………………………
Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc – Thành phố HB – Tỉnh Hòa Bình.
Trân trọng giới thiệu em: ………………………………… là học sinh lớp … năm học 20 .. – 20 .. của trường. Nay xin chuyển về học lớp … năm học 20. . – 20 . tại trường: ……………………………… huyện (Quận; TP): ……………… Tỉnh (TP): ……………
(Có giá trị hết ngày …… tháng …… năm 200… )
Tân Hòa, ngày … tháng … năm 200…
t/m nhà trường

Phòng GD&ĐT Thành phố Hòa Bình
Đã kiểm tra hồ sơ và kính chuyển
Phòng GD&ĐT huyện (thị) ……………………
Thuộc Tỉnh (TP) ………………………………
Tiếp nhận em: …………………………………
Được theo học lớp …… năm học 20…- 20…
Hòa Bình, ngày … tháng … năm 20…
Trưởng phòng

 
Gửi ý kiến