Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ppct tin 8-9(năm 2009-2010)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Long Hưng A
Ngày gửi: 21h:01' 10-04-2010
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 THPT
MÔN TIN HỌC
(Áp dụng từ năm học 2009-2010)
Cả năm: 37 tuần (70 tiết)
Học kì I 19 tuần (36 tiết)
Học kì II 18 tuần (34 tiết)
HỌC KỲ I
Tiết Mục
1, 2 Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính
3, 4 Bài 2. Làm quen với ngôn ngữ lập trình
5 Bài tập
6,7 Bài thực hành 1:Làm quen với Turbo Pascal.
8,9 Bài 3. chương trình máy tính và dữ liệu
10 Bài tập
11,12 Bài thực hành 2 : Viết chương trình để tính toán
13,14 Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out
15,16 Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
17 Bài tập
18,19 Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
20,21,22,23 Bài 5. Từ bài toán đến chương trình
24 Bài tập
25 Kiểm tra (1tiết)
26,27 Bài 6. Câu lệnh điều kiện
28 Bài tập
29,30 Bài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện IF…THEN
31 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
32,33 Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times
34,35 Ôn tập
36 Kiểm tra học kì I
HỌC KỲ II
37,38 Phần mềm Sun Times (tiếp theo)
39,40 Bài 7. Câu lệnh lặp
41 Bài tập
42,43 Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For…. Do
44,45 Bài 8. Câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước
46 Bài tập
47,48 Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While… Do
49 Kiểm tra (1 tiết)
50,51,52,53,54,55 Học vẽ hình với GeoGebra
56,57 Bài 9.Làm việc với dãy số
58 Bài tập
59,60 Bài thực hành 7. Xử lý dãy số trong chương trình
61 Kiểm tra thực hành (1tiết)
62,63,64,65,66,67 Quan sát hình không gian với Yenka
68,69 Ôn tập
70 Kiểm tra học kì II
Ghi chú: Phần 2 Phần mềm học tập được dạy rải đều các chương.

 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 THCS
MÔN TIN HỌC
(Áp dụng từ năm học 2009-2010)
Cả năm: 37 tuần (70 tiết)
Học kì I 19 tuần (36 tiết)
Học kì II 18 tuần (34 tiết)
HỌC KỲ I
Tiết MỤC
Chương I. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 20(10,10)
1,2 Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính
3,4 Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet
5,6 Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
7,8 Bài thực hành 1.Sử dụng trình duyệt để truy cập web
9,10 Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
11, 12 Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử
13, 14 Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử
15, 16 Bài 5. Tạo trang Web bằng phần mềm Kompozer
17,18, 19,20 Bài thực hành 4. Tạo trang Web đơn giản
21 Ôn tập Chương I
22 Kiểm tra lý thuyết (1 tiết)
Chương II. MỘT SỐ VẤN ĐỂ XÃ HỘI CỦA TIN (4,2)
23, 24 Bài 6. Bảo vệ thông tin trong máy tính
25, 26 Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus
27, 28 Bài 7. Tin học và xã hội
Chương III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU 22(10,12)
29, 30 Bài 8. Phần mềm trình chiếu
31, 32 Bài 9. Bài trình chiếu
33, 34 Ôn tập hoc ky I
35, 36 Kiểm tra học kì I
HỌC KỲ II
37, 38 Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em
39, 40 Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu
41, 42 Bài thực hành 7. Thêm màu sắc cho bài trình chiếu
43, 44 Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu
45, 46 Bài thực hành 8. Trình bày thông tin bằng hình ảnh
47, 48 Bài 12. Tạo các hiệu ứng động
49, 50 Bài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu
ứng động
51, 52,53, 54
 
Gửi ý kiến