Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra chương 1-mã 721

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Chí Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:29' 06-10-2008
Dung lượng: 94.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ
TỔ VẬT LÍ
GV: TRƯƠNG CHÍ HIỀN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÍ
LỚP 12 - chương trình nâng cao
Thời gian làm bài: 45 phút;Mã đề thi 721


Câu 1: Một thanh mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều dài l, khối lượng m. Tại đầu B của thanh người ta gắn một chất điểm có khối lượng . Khối tâm của hệ (thanh và chất điểm) cách đầu A một đoạn
A.  B.  C.  D. 
Câu 2: Một đĩa phẳng đang quay quanh trục cố định đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc không đổi. Một điểm bất kỳ nằm ở mép đĩa
A. chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến.
B. có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến.
C. chỉ có gia tốc tiếp tuyến mà không có gia tốc hướng tâm.
D. không có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến.
Câu 3: Một bàn tròn phẳng nằm ngang bán kính 0,5m có trục quay cố định thẳng đứng đi qua tâm bàn. Momen quán tính của bàn đối với trục quay này là 2kg.m2. Bàn đang quay đều với tốc độ góc 2,05rad/s thì người ta đặt nhẹ một vật nhỏ khối lượng 0,2kg vào mép bàn và vật dính chặt vào đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. Tốc độ góc của hệ (bàn và vật) bằng
A. 2 rad/s. B. 1 rad/s. C. 2,05 rad/s. D. 0,25 rad/s.
Câu 4: Tại thời điểm t=0, một vật rắn bắt đầu quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với gia tốc góc không đổi. Sau 4s nó quay được một góc 20rad. Góc mà vật rắn quay được từ thời điểm 0s đến thời điểm 6s là
A. 30 rad. B. 90 rad. C. 45 rad. D. 15 rad.
Câu 5: Một đĩa tròn đồng chất có bán kính 50cm, khối lượng 2kg quay đều trong mặt phẳng ngang với tốc độ 60vòng/phút quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm đĩa. Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó.
A. 31,14 kg.m2/s. B. 3,14 kg.m2/s. C. 15,7 kg.m2/s. D. 1,57 kg.m2/s.
Câu 6: Một vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Góc quay φ của vật rắn biến thiên theo thời gian t theo phương trình: , trong đó  tính bằng rađian (rad) và t tính bằng giây (s). Một điểm trên vật rắn và cách trục quay khoảng r=10cm thì có tốc độ dài bằng bao nhiêu vào thời điểm t=1s ?
A. 50 m/s. B. 0,5 m/s. C. 40 m/s. D. 0,4 m/s.
Câu 7: Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục cố định với gia tốc góc 0,5rad/s2. Tại thời điểm 0 s thì bánh xe có tốc độ góc 2rad/s. Hỏi đến thời điểm 6s thì bánh xe có tốc độ góc bằng bao nhiêu?
A. 12 rad/s. B. 5 rad/s. C. 10 rad/s. D. 3 rad/s.
Câu 8: Khi một vật rắn quay đều quanh một trục cố định đi qua vật thì một điểm xác định trên vật ở cách trục quay khoảng r ≠ 0 có:
A. độ lớn vận tốc góc biến đổi. B. vectơ vận tốc dài biến đổi.
C. độ lớn vận tốc dài biến đổi. D. vectơ vận tốc dài không đổi.
Câu 9: Một thanh mảnh đồng chất tiết diện đều, khối lượng m, chiều dài l, có thể quay xung quanh trục nằm ngang đi qua một đầu thanh và vuông góc với thanh. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. Mômen quán tính của thanh đối với trục quay là và gia tốc rơi tự do là g. Nếu thanh được thả không vận tốc đầu từ vị trí nằm ngang thì khi tới vị trí thẳng đứng thanh có tốc độ góc ω bằng
A.  B.  C.  D. 
Câu 10: Một ôtô đi vào khúc đường lượn tròn để chuyển hướng. Bán kính của đường lượn là 100m, tốc độ ôtô giảm đều từ 75 km/h xuống 50km/h trong 10 giây. Gia tốc góc trên đường lượn là
A. 6,94.10-3 rad/s2
 
Gửi ý kiến