Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tờ trình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Hoa
Ngày gửi: 21h:32' 09-04-2010
Dung lượng: 13.4 KB
Số lượt tải: 4569
Số lượt thích: 0 người
Phòng gD-ĐT huyện nga sơn
Trường Tiểu học Nga lĩnh

Số:......./TT-THNL
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nga Lĩnh, ngày 15 tháng 10 năm 2008tờ trình
V/v xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Trường Tiểu học Nga Lĩnh – Nga sơn – Thanh hoá

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Chủ tịch UBND Huyện Nga Sơn.

Căn cứ vào kế hoạch xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm học 2009 – 2010.
Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết của nhà trường để phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học, hiện tại trên các lớp học chưa có tủ đựng thiết bị đồ dùng dạy học, trường Tiểu học Nga Lĩnh có nhu cầu trang bị một số tủ đựng thiết bị đồ dùng dạy học trên lớp học và bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học để phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
Cụ thể:
Tủ đựng thiết bị: 13 cái x 1.800.000đ/cái = 23.400.000đ.
Tổng mức kinh phí mua sắm trang thiết bị là: 23.400.000đ.
Bằng chữ: (Hai ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).
Rất mong phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho trường hoạt động dạy và học đạt hiệu quả hơn.
Hiệu trưởng
Ngô Thị Hương
Phòng gD-ĐT huyện nga sơn
Trường Tiểu học Nga lĩnh

Số: 05/TT-THNL
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nga Lĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2008tờ trình
V/v xin bổ sung giáo viên

Trường Tiểu học Nga Lĩnh – Nga sơn – Thanh hoá

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Phòng Nội vụ.

Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học.
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2008 – 2009.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Đầu năm học 2008 - 2009 nhà trường có 12 lớp, tổng số 305 học sinh. Trong đó Khối 3: 2 lớp, sỹ số 69 em. Hiện tại đến tháng 10/2008 sỹ số học sinh Khối 3 tăng lên 2 em, tổng số học sinh khối 3 là 71 em. Căn cứ Điều 14 điểm 1 Điều lệ trường Tiểu học quy định không quá 35 học sinh/lớp nên nhà trường chia số học sinh khối 3 ra 3 lớp thì tổng số là 13 lớp, nhưng hiện tại nhà trường có 12 giáo viên văn hoá, thiếu 01 giáo viên văn hoá.
Kính trình phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Nội vụ xem xét giải quyết tạo điều kiện bổ sung giáo viên văn hoá cho trường.
Hiệu trưởng
Ngô Thị HươngHội cha mẹ học sinh
Trường Tiểu học Nga lĩnh


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nga Lĩnh, ngày 15 tháng 9 năm 2007tờ trình
V/v xin thu các khoản thu năm học 2006 – 2007

Kính gửi: - Chủ tịch UBND xã Nga Lĩnh
No_avatar
35+64
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓