Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Vũ Như Tô

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Hữu Lộc
Ngày gửi: 20h:23' 04-10-2008
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
Tuần Tiết : VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI
Phân môn :
Ngày soạn : Trích Vũ Như Tô –Nguyễn Huy Tưởng .
Ngày dạy :


Mục tiêu bài học :
Giúp học sinh hiểu và phân tích được các tính cách bi kịch Vũ Như Tô , Đan Thiềm , từ đó thấy được mâu thuẫn giữa khát vọng nghệ thuật thuần tuý của Vũ Như Tô với lợi ích thiết thực của nhân dân , nhận thức được quan điểm nhân dân của tác giả ; thấy được thái độ cảm thông , trân trọng của tác giả đối với những nghệ sĩ có tài năng , hoài bão lớn nhưng lại lâm vào bi kịch giữa lý tưởng và thực tế .
- Hiểu được những nét đặc sắc về nghệ thuật kịch của nhà văn .
B. Trọng tâm và phương pháp :
1. Trọng tâm : Mâu thuẫn cơ bản ,tính cách của Vũ Như Tô và Đan Thiềm.
2. Phương pháp : Nêu vấn đề , trả lời câu hỏi , thảo luận , diễn giảng .
C. Chuẩn bị :
1. Công việc chính :
* Giáo viên : Sách giáo khoa,sách giáo viên bài soạn
* Học sinh : Đọc kỹ văn bản chuẩn bị bài .
2. Nội dung tích hợp : Làm văn , tiếng Việt , lịch sử , xã hội .
Tiến trình tổ chức dạy học:
Ổn định lớp :
Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra phần bài tập của học sinh ?
Bài mới : Giáo viên giới thiệu bài mới .
Hoạt động của thầy và trò
Yêu cầu cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu chung về tác giả , tác phẩm và sự nghiệp sáng tác GV cho HS đọc tiểu dẫn .
Nêu những nét chính trong cuộc đời của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ?Kể tên một số tác phẩm của nhà văn ?
HS trả lời .
HS nhận xét .
Gv bổ sung chốt lại ý chính .Tóm tắt vở kịch Vũ Như Tô?
HS tóm tắt .
HS nhận xét .
Gv bổ sung chốt lại ýchính .

Nêu vị trí đoạn trích ?
HS trả lời .

Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản.
GV cho HS đọc văn bản .
GV nhận xét .
Trọng tâm .
Phân tích mâu thuẫn cơ bản của vở kịch được thể hiện trong đoạn trích ?
GV cho HS thảo luận .
Cử người trình bày .
HS nhận xét .
GV bổ sung chốt lại ý chính .Trọng tâm .

Phân tích tính cách diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích ?
GV cho HS thảo luận .
Cử người trình bày .
HS nhận xét .
GV bổ sung chốt lại ý chính .
Thái độ của tác giả khi miêu tả hai nhân vật này ?
HS trả lời .
HS nhận xét .
GV bổ sung chốt lại ý chính .
Mâu thuẫn giữa quan niệm nghệ thậut của muôn đời và lợi ích thiết thực của đời sống nhân được thể hiện như thế nào ?
HS trả lời .
HS nhận xét .
GV bổ sung và chốt lại ýchính .
Những nét đặc sắc về nghệ thuật trong đoạn trích của vở kịch ?
HS trả lời .
HS nhận xét .
GV bổ sung chốt lại ý cơ bản .

Hoạt động 3: Củng cố và luyện tập .
GV và HS chốt lại ý chính của bài học về nội dung và nghệ thuật của đọan trích .


Bài tập nâng cao :
Trong lời đề tựa vở kịch Vũ Như Tô , Nguyễn Huy Tưởng có viết :
Than ôi !Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải ? Ta chẳng biết .
Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm .
Bằng những hiểu biết về đoạn trích và vở kịch , em hãy phát biểu ý kiến về lời đề tựa trên.
GV cho HS tảho luận .
Cử người trình bày .
HS nhận xét .
GVbổ sung chốt lại ý chính .
Tìm hiểu chung
1. Tác giả
Nguyễn Huy Tưởng ( 1912 - 1960 ) , Hà Nội . Xuất thân từ gia đình nhà nho , là trí thức yêu nước , có nhân cách cao thượng , say mê văn chương thể hiện lòng mình với Tổ quốc, nghiên cứu những trang sử vẻ vang của dân tộc
- Sớm tham gia cách mạng hoà mình vào vào các hoạt động văn hoá cứu quốc Đảng lãnh đạo
- Nhà văn luôn khao khát viết những tác phẩm lớn quy mô hoành tráng
 
Gửi ý kiến