Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Thùy Nhân
Ngày gửi: 23h:19' 03-10-2008
Dung lượng: 101.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
10. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
Số tiết: 1 Ngày soạn: Tiết CT: Tuần CT:
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
(Biết: - Vai trò của quang hợp với năng suất cây trồng.
(Hiểu: - Chứng minh được QH quyết định năng suất cây trồng.
- Biểu thức năng suất cây trồng.
- Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
(V.dụng: - Giáo dục ý thức và ứng dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng và triển vọng năng suất cây trồng.
2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, nhận biết kiến thức, khái quát.
- Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.
3. Thái độ: - Thái độ yêu thiên nhiên , quan tâm đến các hiện tượng của sinh giới .
II. Phương pháp: -Vấn đáp , giảng giải.
III. Chuẩn bị:
A. Giáo viên: - Biểu thức năng suất cây trồng.
B. Học sinh: - Đọc SGK trả lời các câu hỏi.
IV. Kiểm tra bài cũ:
1. Nồng độ CO2 ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình quang hợp?
Nồng độ CO2 là nguồn cung cấp C cho QH. Nồng độ CO2 quyết định cường độ cuả quá trình QH.
- Điểm bù CO2: nồng độ CO2 để cường độ QH và HH bằng nhau.
- Điểm bảo hoà CO2: nồng độ CO2 để cường độ QH đạt cao nhất.
2. Nước ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình QH?
Hàm lượng nước trong KK, trong lá ảnh hưởng đến quá trình THN.
- Ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và kích thước cuả lá;tốc độ vận chuyển sản phẩm QH.
- Hàm lượng nước trong TB ảnh hưởng đến độ hiđrat cuả CNS và do đó ảnh hưởng đến điều kiện làm việc cuả hệ thống enzim QH.
- Quá trình thoát hơi nước đã điều hoà nhiệt độ lá( ảnh hưởng đến QH.
- Nước là ng.liệu trực tiếp cho QH với việc cung cấp H+ và êlectron cho phản ứng sáng.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung và chốt lấy ý chính , ghi điểm.
V. Tiến trình bài giảng:
A. Mở bài : Tại sao nói” Trồng trọt là ngành kinh doanh năng lượng ánh sáng mặt trời”. vào bài để giải thích vấn đề.
B. Phát triển bài :

Hoạt động 1: Quang hợp quyết định năng suất cây trồng.Mục tiêu : - Quang hợp quyết định năng suất cây trồng.
- Giải thích được tại sao QH quyết định NSCT.
Tiến hành :
Hoạt động Thầy
Hoạt động HS
Nội dung

- Yêu cầu HS đọc phần I/ 43 SGK. Rút ra kết luận


- Vì sao QH quyết định năng suất cây trồng?

- Nếu chỉ sử dụng 5% NLAS, cây trồng đã có hể cho năng suất gấp 4 -5 lần năng suất cao nhất hiện nay.
( Trồng trọt là ngành kinh doanh NLASMT.
- Giới thiệu thêm về năng suất kinh tế, năng suất sinh học để thấy được năng suất cây trồng.
NS sinh học: tổng lượng chất khô tích lũy mỗi ngày trong 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
NS kinh tế: là 1 phần của NS sinh học được tích lũy trong các cơ quan ( hạt, củ, quả, lá…) chứa giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây trồng.
- Thành phần hóa học sản phẩm QH có 90 -95% 3 nguyên tố C,H,O.

- Chỉ có QH mới tạo chất hữu cơ.
I. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng:
- Phân tích thành phần hóa học của sản phẩm quang hợp thấy:
C: 45%
O:42-45% 90 – 95%
H:6.5%
- Sản phẩm thu hoạch lấy từ H2O và CO2 thông qua QH.
( QH quyết định 90 -95% năng suất cây trồng.

Tiểu kết : QH quyết định 90 -95% năng suất cây trồng.


Hoạt động 2: Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng:
Mục tiêu : - Biểu thức năng suất cây trồng.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
- Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng.
Tiến hành :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung

- Có nhiều nghiên cứu làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hoạt động của bộ máy
 
Gửi ý kiến