Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tờ trình thành lập Hội đồng trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoai Quyên
Ngày gửi: 14h:12' 05-04-2010
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 1371
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÙ CỪ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TIẾN
Số: /TTr - THMT
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Minh Tiến, ngày 02 tháng 02 năm 2010

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương, số lượng, cơ cấu và kế hoạch
Thành lập Hội đồng trường Tiểu học Minh Tiến nhiệm kì 2010 - 2015

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Cừ

- Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ – BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
- Căn cứ công văn số 32/SGD&ĐT-KHTC ngày 08 tháng 1 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng yên về việc thành lập Hội đồng trường.
- Thực hiện hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Cừ về việc thành lập Hội đồng trường.
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình nhà trường, trường Tiểu học Minh Tiến trình Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Cừ về chủ trương, số lượng và cơ cấu thành viên cụ thể của hội đồng trường cụ thể như sau
1.Chủ trương: Nhằm hoàn thiện, củng cố tổ chức và bộ máy quản lý trong nhà trường, Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục.
2. Tình hình nhà trường: Trường tiểu học Minh Tiến tổng số cán bộ, giáo viên: 19 đồng chí, Đảng viên: 10; cán bộ quản lý: 2; giáo viên: 14; kế toán: 1; thiết bị, đồ dùng: 1; Y tế học đường: 1
3. Dự kiến số lượng: 9 thành viên (Có danh sách kèm theo).
4. Cơ cấu tổ chức: Hội đồng trường Tiểu học Minh Tiến gồm đại diện tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu, đại diện công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên, tổng phụ trách Đội, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng.
5. Kế hoạch triển khai cụ thể:
Bước 1: Nghiên cứu các văn bản về thành lập Hội đồng trường, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Cừ để xin phép về chủ trương, dự kiến số lượng, cơ cấu thành viên và kế hoạch triển khai cụ thể của Hội đồng trường, hoàn thành trước ngày 5/02/2010
Bước 2: Sau khi có ý kiến phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Hiệu trưởng trao đổi với các tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh và họp toàn thể giáo viên nhà trường để chuẩn bị nhân sự trước ngày 20 tháng 2 năm 2010.
Bước 3: Trình danh sách các thành viên của Hội đồng trường trước ngày 20 tháng 2 năm 2010.
Bước 4: Tổ chức các thành viên của Hội đồng trường họp khoá đầu tiên để bầu chủ tịch và thư ký Hội đồng trường trước ngày 30 tháng 3 năm 2010.
Bước 5: Trình kết quả bầu chủ tịch và thư ký lên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Cừ đề nghị ra quyết định thành lập Hội đồng trường trước ngày 30 tháng 3 năm 2010.
Trên đây là chủ trương, số lượng, cơ cấu và kế hoạch thành lập Hội đồng trường Tiểu học Minh Tiến nhiệm kì 2010 - 2015
Vậy nhà trường kính trình Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Cừ phê duyệt chủ trương, số lượng và cơ cấu thành viên cụ thể của hội đồng trường Tiểu học Minh Tiến để nhà trường có kế hoạch phương hướng tổ chức hoạt động đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục.

PHÒNG GD& ĐT PHÙ CỪ DUYỆT HIỆU TRƯỞNGPHÒNG GD&ĐT PHÙ CỪ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TIẾN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDỰ KIẾN DANH SÁCH THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TIẾN
(Kèm theo Tờ trình số ngày 02 tháng 02 năm 2010)

STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Dự kiến chức vụ HĐT

1
Nguyễn Thị Quyên
Hiệu trưởng
Phó chủ tịch

2
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phó hiệu trưởng
Chủ tịch

3
Vũ Thị Xiêm
Bí thư Đoàn


4
Nguyễn Thị Thu Hà
Tổ trưởng tổ 1-2-3
Thư ký

5
 
Gửi ý kiến