Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch nhận thức về Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh An
Ngày gửi: 20h:30' 04-04-2010
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 1467
Số lượt thích: 0 người
Đảng bộ ……………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ ………………………..


Cơ quan: Phòng Giáo dục
Ngày 07 tháng 6 năm 2007


BẢN THU HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN
LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC


Họ và tên:.
Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:
Đảng bộ:
Cơ quan: Phòng Giáo dục Biên Hòa.
1- Về nhận thức:
Qua học tập, nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những nhận thức của mình như sau:
+ Sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, cả cuộc đời Người đã cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cuộc đời hoạt động của Bác là một tấm gương đạo đức trong sáng về sự phấn đấu cho những lý tưởng cao đẹp nhất của con người về đạo đức. Công lao to lớn của Bác Hồ đã được tổ chức giáo dục về khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu cao quý: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”.
Bác Hồ không chỉ để lại cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng lớn lao mà còn để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá trong đó hạt nhân là những giá trị đạo đức cao đẹp. Đạo đức Bác Hồ là sự thể hiện của sự kết hợp giữa những giá trị đạo đức truyền thống với những giá trị đạo đức mới.
Với sự tác động của toàn cầu hóa kinh tế, mặt trái của kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, thì những thách thức đối với giá trị văn hóa, đạo đức cũng gia tăng; chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, lối sống vì đồng tiền, làm giàu bằng mọi giá, các tệ nạn xã hội, những yếu tố làm băng hoại đạo đức xã hội… có điều kiện phát triển. Trong điều kiện đó, nếu chúng ta không chú trọng đến vấn đề rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của mỗi con người, nhất là của cán bộ, đảng viên thì sự tác động, ảnh hưởng này sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Say sưa tìm kiếm sự phát triển kinh tế mà không quan tâm đúng mức đến vấn đề đạo đức trong chiến lược phát triển thì đó là một hành động tự làm suy yếu sức mạnh của bản thân mình. Việc học tập và làm theo đạo đức, tấm gương Hồ Chí Minh là trách nhiệm và tình cảm của tất cả mọi người, của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên có trọng trách càng cao thì yêu cầu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh càng phải cao. Không làm được điều đó thì cuộc vận động chỉ mang tính hình thức, không thể đạt kết quả mong muốn. Không tạo ra được một xã hội lành mạnh về đạo đức, lối sống thì xã hội sẽ mất động lực phát triển. Không xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước có phẩm chất đạo đức thực sự mẫu mực, thực sự là tấm gương sáng dẫn dắt đạo đức xã hội, để cho tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoành hành, thì chúng ta không thể vững vàng hội nhập với thế giới, và đó là nguy cơ đe dọa đến sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Mỗi chúng ta cần phải suốt đời học tập noi gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Người, nâng cao đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
+ Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo:
Không phải ngẫu nhiên mà trong tác phẩm "Đường kách mệnh", tác phẩm giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin có hệ thống đầu tiên ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đưa phần giáo dục đạo đức lên hàng đầu, trong đó trước hết phải xử lý mối quan hệ với chính mình, phải tu dưỡng cá nhân. Bởi vì, chỉ có ra sức học tập và rèn luyện thì mới trở thành người tốt hơn, đạo đức hơn, mới răn dạy được người khác.
Đã là con người thì đều có thiện, ác ở trong lòng. Người thường xuyên tự tu dưỡng khác với người không tu dưỡng, tương tự
 
Gửi ý kiến