Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 35 Sinh học 11 Căn bản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phi Trường
Ngày gửi: 06h:27' 31-03-2010
Dung lượng: 107.5 KB
Số lượt tải: 289
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết
Bài 35
HOOCMÔN THỰC VẬT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau khi học xong bài này học sinh cần:
1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm về hooc môn thực vật.
- Kể được 5 loại hoocmôn thực vật đã biết và trình bày tác động đặc trưng của mỗi loại hooc môn.
- Mô tả được 3 ứng dụng trong nông nghiệp đối với từng hooc môn thuộc nhóm chất kích thích.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, làm việc SGK, vận dụng thực tế.
3. Thái độ:
- Bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
II. TRỌNG TÂM:
Nơi sản sinh, phân bố, tác động sinh lí của các hoocmôn thực vật đối với sự sinh trưởng của cây và ứng dụng của từng loại hoocmôn thực vật.
III. CHUẨN BỊ:
+ Hình: Một số hình sưu tập trên mạng.
+ Bài giảng điện tử Bài 35
IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
+ SGK tìm tòi.
+ Vấn đáp gợi mở.
+ Trực quan tìm tòi
V. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :
1. Kiểm tra bài cũ.
- Câu 1 - Sinh trưởng ở thực vật là gì?
- Câu 2 - Sinh trưởng chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào?
2. Giảng bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng

* Hoạt động : Tìm hiểu Khái niệm hoocmôn
- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi
+ Hooc môn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của hoocmôn thực vật?
- HS nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung → kết luận- Dựa vào SGK cho biết có mấy nhóm hoocmôn thực vật? Đó là những nhóm nào?

* Hoạt động : Tìm hiểu các loại hoocmôn
- GV đưa ra câu hỏi:
+ Nhóm hoocmôn kích thích có mấy loại? Kể tên
+ Auxin được sinh ra ở đâu?
- HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung → kết luận

GV chiếu hình cho hoc sinh quan sát:(?)
+ Quan sát và nhận xét về ảnh hưởng của Auxin đến sự sinh trưởng của dâu tây
+ Trình bày Tác động sinh lí của AIA
- HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung → kết luận


+ Nêu ứng dụng của AIA (?)


- GV nêu câu hỏi: (?) Hãy cho biết Nơi sinh ra của GA
- HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung → kết luận

- GV chiếu 1 số hình về cây lúa lùn, cây ngô lùn, cây cải được xử lí bằng GA:(?)
+ Trình bày Tác động sinh lí của GA
+ Quan sát và trình bày tác động của GA đến sự sinh trưởng của thân cây ngô lùn
+ Nêu ứng dụng của GA.
- HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung → kết luận
- GV nêu câu hỏi: (?) Xitokinin có mấy loại?
+ Trình bày Tác động sinh lí của xitôkinin


+ Nêu ứng dụng của xitôkinin
- HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung → kết luận


- GV nêu câu hỏi: (?) Hoocmon ức chế có mấy loại? Kể tên


+ Nơi nào sản sinh ra êtilen?


+ Trình bày tác động sinh lí của êtilen .

+ Nêu ứng dụng của êtilen
- HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung → kết luận


+ Nơi nào sản sinh ra AAB?

+ Trình bày tác động sinh lí của AAB.
+ Nêu ứng dụng của êtilen
- HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung → kết luận

* Hoạt động: Tìm hiểu tương quan hoocmôn thực vật
- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi
+ Trình bày mối tương quan giữa hoocmôn điều tiết sinh trưởng và hoocmôn điều tiết phát triển. Cho VD
HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
GV nhận xét, bổ sung → kết luận
I. Khái niệm
- Khái niệm:
Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống
 
Gửi ý kiến