Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phong cách ngôn ngữ chính luận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Vân
Ngày gửi: 17h:53' 29-03-2010
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 786
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN Ngày soạn: 15/03/2010
GVHD : THÂN ĐỨC VÂN Ngày dạy : 20/03/2010
SVTH : DƯƠNG THỊ VÂN
TIẾNG VIỆT: TIẾT 111 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN
I. Mục tiêu bài học
Giúp học sinh
Nắm được chức năng cơ bản và đặc điểm diễn đạt của phong cách ngôn ngữ chính luận.
Biết vận dụng kiến thức vào việc đọc – hiểu văn bản và làm văn
II. Phương tiện dạy học cách thức tiến hành
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, thiết kế bài giảng
- Công cụ trực quan: trình chiếu PowerPoin
- Phương pháp phân tích ngôn ngữ phối hợp với phương pháp diễn giảng để tìm hiểu vấn đề.
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài cũ
Lời dẫn: Đời sống xã hội rất đa dạng, trong bất cứ lĩnh vực nào từ sinh hoạt chính trị đến văn hóa, giáo dục, văn học… con người cũng cần một loại văn bản tương ứng. Các em đã được tiếp xúc với các phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, sinh hoạt… hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu Phong cách ngôn ngữ chính luận.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt

HĐ1: Tìm hiểu một số vấn đề về phong cách ngôn ngữ chính luận
Bước 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm Phong cách ngôn ngữ chính luận.
a. Ví dụ
TT1: Tìm hiểu ngữ liệu :
“ Về luân lí xã hội ở nước ta” ( Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây – Phan Châu Trinh)
- Bài diễn thuyết của Phan Châu Trinh có nội dung gì? Thái độ của người viết về vấn đề đó ?


- Đặt trong hoàn cảnh xã hội, bài diễn thuyết của Phan Châu Trinh nhằm mục đích gì?
TT2: HS trả lời
TT3: GV nhận xét, bổ sung
b. Tìm hiểu khái niệm
TT1: GV phát vấn
Từ việc phân tích ngữ liệu trên cho biết khái niệm phong cách ngôn ngữ chính luận ?

c.Chức năng của Phong cách ngôn ngữ chính luận?
TT2: HS trả lời
TT3: GV nhận xét, bổ sung
Bước 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các dạng tồn tại và phạm vi sử dụng
TT1: GV phát vấn: Các dạng tồn tại của văn bản chính luận ?
TT2: Hs trả lời
TT3: GV nhận xét, bổ sung. Gv giới thiệu một số mẫu, hình ảnh về văn bản chính luận: Văn kiện Đảng, “ Hồ Chí Minh toàn tập”, các bài phát biểu tại hội nghị…
Bước 3: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm chung của phong cách ngôn ngữ chính luận.
TT1: GV hướng dẫn HS phân tích ví dụ tìm hiểu văn bản “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” – Hồ Chí Minh và trả lời các câu hỏi gợi ý sau:
Hãy cho biết quan điểm, tư tưởng được bày tỏ trong đoạn trích là gì ?

- Quan điểm , tư tưởng đó được triển khai như thế nào trong bài viết?- Cảm nhận về giọng điệu câu văn?
- Nêu vai trò của yếu tố biểu cảm thể hiện trong văn bản trên?
TT2: Hs trả lời
TT3: GV nhận xét, bổ sung.
* Tổng kết: Từ kết quả trả lời của HS, GV tổng kết lại đặc điểm chung của phong cách ngôn ngữ chính luận.Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ chính luận.
Bước 1: Tìm hiểu về ngữ âm, chữ viết
TT1: GV yêu cầu HS đối sánh các cặp từ sau và rút ra nhận xét về ngữ âm và chữ viết:
Quan điểm - quang điểm, mất mãn – bất mãn, trính trị - chính trị, lập trường – lập chường…
TT2: Hs trả lời
TT3: GV nhận xét, bổ sung.
Bước 2: Tìm hiểu về từ ngữ
TT1: GV hướng dẫn HS phân tích ngữ liệu sau ( chú ý từ gạch chân) từ đó yêu cầu HS rút ra cách sử dụng từ ngữ:
“ Vì vậy, đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm đấu tranh chống mọi kẻ địch… Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe quần chúng”
( Đạo đức cách mạng – Hồ Chí Minh)
TT2: Hs trả lời
TT3: GV nhận xét, bổ sung.


Bước 3: Tìm hiểu về kiểu câu
TT1:GV hướng dẫn HS phân tích ngữ liệu, nhận xét về các kiểu câu thường sử dụng trong văn bản chính luận
“Tinh
 
Gửi ý kiến