Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

XAc suat thong ke

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Hùng
Ngày gửi: 18h:05' 28-03-2010
Dung lượng: 141.5 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT & THỐNG KÊ
MSMH: QT215Dv01
Quy cách môn học

Tên môn học: Lý thuyết xác suất – thống kê
Mã số môn học (MSMH): QT215Dv01
Tổng số tiết: 42
Số tiết lý thuyết: 30 tiết
Số tiết bài tập: 12 tiết
Số tín chỉ: 3
Số tiết tự học : 90 tiết

Liên hệ với môn học khác

Môn tiên quyết: Toán Cao Cấp (QT111DV03).
(Sinh viên cần có những kiến thức cơ bản về phép tính vi phân, đại số tuyến tính).

Tóm tắt nội dung môn học

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán. Sinh viên hiểu được việc vận dụng quy luật xác suất để xây dựng các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin không đầy đủ trong thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê học được phải có tính thực tiễn để người học có thể áp dụng vào thực tế của ngành học
Môn học được chia làm hai phần: Lý thuyết xác suất và thống kê.
Mục tiêu của môn học

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán như: phép thử, biến cố, xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên, tổng thể, mẫu,...
Trang bị cho sinh viên một số phương pháp cơ bản để tính xác suất của một biến cố. Biết các qui luật phân phối xác suất của một đại lượng ngẫu nhiên
Cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm xây dựng và giải quyết những bài toán cơ bản thường nảy sinh trong thực tế của ngành học như: bài toán ước lượng, bài toán xác định kích thước mẫu, bài toán kiểm định giả thiết.
Nâng cao khả năng suy luận, phân tích của sinh viên.

Kết quả đạt được sau khi học môn này

Nắm được các khái niệm căn bản của lý thuyết xác suất, thống kê
Biết tìm các quy luật phân phối xác suất của một đại lượng ngẫu nhiên và tính được các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên này.
Đạt các kiến thức nền tảng cho các môn học sau này như Kinh tế lượng, Dự báo, Thống kê trong kinh doanh

Phương thức tiến hành môn học

Môn học này được tiến hành bằng cách giảng trên lớp và sinh viên chia thành nhóm nhỏ làm bài tập. Cụ thể như sau:
Số giờ giảng trên lớp là 30 tiết. Số giờ làm bài tập là 12 tiết diễn ra trong 14 tuần.
Trước khi đến lớp sinh viên đọc trước ở nhà chương quy định trong sách tham khảo
Sau giờ giảng sinh viên làm các ví dụ và bài tập
Làm các bài tập trong sách tham khảo để kiểm tra xem mình có hiểu chưa
Nộp một số bài tập cho giảng viên để đánh giá chuyên cần

Tài liệu học tập
Tài liệu giảng dạy chính : Bain, Lee J. and Engelhardt , Max. Introduction to Probability and Mathematical Statistics. 2nd ed. Duxbury, 1992. (từ trang 1 đến trang 441)
Tài liệu đọc thêm: Đậu Thế Cấp. Xác suất thống kê (lý thuyết và bài tập). NXB Giáo Dục, 2006.
Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2008.
Bộ bài tập do giảng viên biên soạn

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá chuyên cần: Thể hiện qua các bài tập về nhà. Phải nộp lại cho giáo viên theo đúng kỳ hạn
Kiểm tra giữa kỳ: Theo lịch của phòng đào tạo.
Thi cuối kỳ : Theo lịch của phòng đào tạo.

Thành phần
Thời lượng
Tóm tắt biện pháp đánh giá
Trọng số
Thời điểm

Bài tập về nhà

Sinh viên chia nhóm 3 người
10%
Tuần 3 đến tuần 12

Kiểm tra giữa kỳ
60 phút
Bài thi viết. Sử dụng tài liệu.
30%
Tuần 8 theo lịch PĐT

Thi cuối học kỳ
90 phút
Bài thi viết. Sử dụng tài liệu.
60%
Theo lịch PĐT


Phân công giảng dạy
Giảng viên điều phối:
ThS Lê Xuân Trường
Điện thoại : 0985120332
Email: lxtruong@hoasen.edu.vn
Giảng viên giảng dạy

Kế hoạch giảng dạy

Tuần
Đầu đề bài giảng
Tài liệu tham khảo
1
Giới thiệu môn học
Chương 1. XÁC SUẤT. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT
Ôn tập đại số tổ hợp
Qui tắc cộng, qui tắc nhân.
Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
Các khái niệm
Phép thử ngẫu nhiên, và biến cố
Các phép toán trên biến cố (tổng, hiệu và tích các biến cố; biến cố đối lập)
 
Gửi ý kiến