Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai14.Tin9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bảo Thạch
Ngày gửi: 11h:25' 28-03-2010
Dung lượng: 732.5 KB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 31. TIẾT 59:
BÀI 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG

A. Mục tiêu : Giúp HS:
Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động.
Biết khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực hiện để tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF.
Tạo được ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF.
Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc.
B. Chuẩn bị :
GV :
SGK, SGV, tài liệu, phần mềm BMG, đddh như :phòng máy, projector, ...
HS:
- Đọc trước bài, tìm hiểu trước về phần mềm tạo ảnh động Beneton Move GIF.
C. Tiến trình tiết dạy :
I. Ổn định tổ chức lớp:
Ổn định trật tự.
II. Kiểm tra bài cũ :
- Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện.
- Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống.
III. Dạy bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG

Hoạt động 1: Giúp hs làm quen với nguyên tắc tạo ảnh động.

HS nghiên cứu SGK trả lời các câu hỏi :
G. Ảnh động là ảnh như thế nào?

- Công việc tạo ảnh động thực chất là tạo ra các ảnh để ghép.

1. Nguyên tắc tạo ảnh động
Là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một thời gian ngắn.
Hoạt động 2 : Giúp hs biết tạo ảnh động bằng phần mềm BENETON MOVIE GIFG. Hãy nêu cách khởi động phần mềm BMG.

G: Giới thiệu giao diện phần mềm BMG.


Hs lắng nghe và quan sát trên màn hình.
HS: Thảo luận nhóm và trả lời các bước tạo ảnh động?
G. Để mở một tệp ảnh động đã có, ta làm thế nào?
G. Làm thế nào để đặt lại kích thước của ảnh khi ảnh mới thêm vào có kích thước khác với ảnh đã có?
GV: Giải thích công dụng của nút Add Frame(s)  và nút Insert Frame(s) , nút Add blank frame(s) và nút Insert blank frame(s) 


2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF:
- Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột lên biểu tượng  trên màn hình nền.

- Các bước tạo ảnh động:
Nháy chuột lên nút New project  trên thanh công cụ.
Nháy chuột lên nút Add Frame(s)  trên thanh công cụ.
Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp (h. 112).
Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.
Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động.
Nháy nút Save  để lưu kết quả.


Lưu ý : Khi thêm ảnh mới vào ảnh động bằng nút Add Frame(s) , ảnh tĩnh sẽ luôn được thêm vào cuối dãy hình hiện thời. Nếu ta nháy chuột để chọn một khung hình và nháy nút lệnh Insert Frame(s) , rồi thực hiện tiếp các bước 3 và 4 như trên, ảnh thêm vào sẽ được chèn vào trước khung hình đã chọn.IV. Củng cố – Dặn dò:
Trả lời câu hỏi và bài tập 1, 2, 3 SGK trang 144.
BT1: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động.
BT2: Cho biết mục đích sử dụng của phần mềm Beneton movie GIF
BT3: Hãy nêu tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame(s)  và Insert Frame(s)  trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie GIF.
Chuẩn bị nội dung tiếp theo.


TRẮC NGHIỆM:
Mọi phần mềm tạo ảnh đều có các chức năng:
Ghép các ảnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy.
Thêm hoặc bớt ảnh khỏi dãy.
Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh trong dãy.
Tất cả các ý trên.
Thêm ảnh mới vào ảnh động bằng nút:
Add Picture
Insert Frame(s)
Insert Picture
Add Frame(s).
Thêm khung hình trống vào cuối dãy, nhấn nút:
Insert blank frame(s).
Insert Frame(s)
Add blank frame(s).
Add Frame(s).
TUẦN 31. TIẾT 60:

BÀI 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG (t)

A. Mục tiêu : Giúp HS:
Biết xem và điều chỉnh khung hình tạo thành ảnh động.
Biết khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các
 
Gửi ý kiến