Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN TỰ NHẬN XÉT CÁ NHÂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Ngân
Ngày gửi: 21h:57' 26-03-2010
Dung lượng: 11.6 KB
Số lượt tải: 1827
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục Krông Nô Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Trường THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .
= = *** = =


BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ , XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học :

Kính gửi : Hội đồng trường THCS
Tôi tên là :
Hiện đang công tác tại: Trường THCS
Nhiệm vụ được giao: Dạy môn:
- Căn cứ vào điều V,VI của quy chế đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông .
- Căn cứ vào kết quả công tác của bản thân trong năm học 2008-2009 . Tôi tự đánh giá xếp loại bản thân như sau:
I. Phẩm chất chính trị, đaọ đức ,lối sống :
1. Nhận thức tư tưởng, chính trị :
Tôi luôn nhận thức tư tưởng đúng đắn , có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước
2. Ý thức tổ chức kỷ luật :
Trong công tác tôi luôn chấp hành nghiêm mọi quy chế quy định của ngành , của cơ quan ,luôn đảm bảo đủ số lượng , chất lượng ngày giờ công lao động , không chậm trễ , bỏ bê công việc.
3. Đạo đức , lối sống :
Là một giáo viên tôi luôn giữ gìn đạo đức trong sáng , lối sống lành mạnh ,luôn có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong đồng nghiệp cũng như trong học sinh .Bởi vậy tôi luôn được đồng nghiệp , học sinh tin yêu.
4. Tinh thần đoàn kết,
Tính trung thực trong công tác, quan hệ với đồng nghiệp, học sinh và bà con làng xóm.
Trong quá trình công tác tôi luôn có ý thức xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể , luôn trung thực trong công tác, quan hệ hòa đồng thân thiện với bạn bè đồng ngsinhvà bà con làng xóm …
II. Kết quả được giao. Trong quá trình công tác tôi luôn hoàn thành mọi công việc mà nhà trường .Cụ thể là:
- Công tác chuyên môn :Trong năm học này tôi đạt chỉ tiêu chất lượng dạy học đại trà:
Môn địa lí 7 đạt 96,5.%
Môn GDCD đạt 98,5%.
- Công tác phong trào :Trong công tác tôi luôn tham gia đầy đủ , tích cực mọi phong trào công việc chung của nhà trường nhằm góp sức mình vào việc hoàn thành công việc chung của tập thể, thúc đẩy tập thể ngày càng đi lên .
Kết quả tôi đã đạt giải nhất đôi nam-nữ cầu lông do hội thao ngành giáo dục tổ chức.

2. Trong quá trình công tác tôi luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề , có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm , có tinh thần
trách nhiệm cao trong công tác , có thái độ phê và tự phê bình thẳng thắn trung thực tiến bộ .

III. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính :

- Ưu điểm : Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
- Tồn tại : Việc vận dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy còn hạn chế.
IV. Tự xếp loại : Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Nam Đà , ngày 20 tháng 5 năm 2009
Người viết
VI. Nhận xét của tổ chuyên môn (ghi rõ chức vụ,ký tên,đóng dấu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII. Nhận xét của Thủ trưởng đơn vị cơ sở. (ghi rõ chức vụ,ký tên,đóng dấu)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Tôi tên là : Nguyễn Thanh Hà
Hiện đang công tác tại: Trường THCS Nam Đà .
Nhiệm vụ được giao: - Chủ nhiệm lớp 6D2. Dạy môn Địa khối 6.Công nghệ 7C1,2,4,6.

- Căn cứ vào điều V,VI của quy chế đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông .
- Căn cứ vào kết quả công tác của bản thân trong năm học 2008-2009 . Tôi tự đánh giá xếp loại bản thân như sau:
I. Phẩm chất chính trị, đaọ đức ,lối sống :
1. Nhận thức tư tưởng, chính trị :
Tôi luôn nhận thức tư tưởng đúng đắn , có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước
2. Ý thức tổ chức kỷ luật :
Trong công tác tôi luôn chấp hành nghiêm mọi quy chế quy định của ngành , của cơ quan ,luôn đảm bảo đủ số lượng , chất lượng ngày giờ công lao
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓