Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc cấp ủy quản lý

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khảo
Người gửi: Lê Xuân Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:36' 22-03-2010
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 2702
Số lượt thích: 0 người
huyện uỷ
Đảng bộ....................
*
 đảng cộng sản việt nam

Th, ngày ...... tháng........ năm 2009


nhận xét,đánh giá cán bộ
thuộc diện cấp uỷ quản lý
------------------
I/ Sơ lược lý lịch:
1- Họ tên:
2- Ngày tháng năm sinh:
3- Quê quán:
4- Ngày vào đảng: Ngày chính thức:
5- Trình độ chuyên môn , Chính trị: , Ngoại ngữ: .
6- Tóm tắt quá trình công tác:
- Tháng
- Tháng

II/ Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng:
1- Về phẩm chất chính trị
- Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm Cương lĩnh của Đảng, đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể của cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.
2- Về Đạo đức lối sống.
- Luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, trung thực, không cơ hội, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.
- Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Thực hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan.
3- Về năng lực công tác.
- Trên cương vị ...............đồng chí luôn chủ động công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
- Khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hằng năm đều được xếp loại đảng viên ..........................., xếp loại cán bộ lãnh đạo, công chức hoàn thành xuất sắc.
4- Tóm tắt Ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:
Có phẩm chất đạo đức, chính trị trong sáng, lối sống dản dị, mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực chuyên môn vững, giữ mối đoàn kết trong đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí và nhân dân tín nhiệm.
..............................................
III/ Kết luận chung:
1- Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín.
2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

3- Triển vọng và chiều hướng phát triển: Có triển vọng phát triển tốt


T/M BAN THƯờng vụ
Bí thư

 
Gửi ý kiến