Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đơn xin vào đảng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:08' 19-03-2010
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 3645
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi Bộ Trường THPT Lê Hồng Phong
Huyện Ủy Huyện Krông Păk – Đăk Lăk
Tôi tên là: NGUYỄN QUỐC VŨ
Sinh ngày 21 tháng 02 năm 1979
Nơi sinh: Thôn Hương Tân – Xã Ea Hiu – Krông Păk – Đăk Lăk
Nguyên quán: Xã Quảng Phương – Quảng Trạch – Quảng Bình
Chổ ở hiện nay: Thôn Hương Tân – Xã Ea Hiu – Krông Păk – Đăk Lăk
Dân tộc: Kinh -Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Giáo viên Toán THPT
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán - Tin
Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Hồng Phong – Krông Păk – Đăk Lăk
Chức vụ: Thư ký Hội đồng giáo dục nhà trường
Vào Đoàn TNCS HCM ngày 30 tháng 04 năm 1995 Tại trường Cấp 2,3 Krông Păk (Nay là THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Krông Păk)
Qua nghiên cứu điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự giúp đỡ của Chi ủy, Chi bộ Trường THPT Lê Hồng Phong và Công đoàn nhà trường. Tôi đã nhận thức được:
Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh. Thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng lấy Chủ nghĩa Mac – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân..
Đảng là một tổ chức chặt chẽ thông nhất ý chí và hành động lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tự phê bình và phê bình. Thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.
Đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, đội ngũ Đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng.
Nay tôi làm đơn này kính gửi Chi Bộ Trường THPT Lê Hồng Phong. Huyện Ủy Krông Păk xét cho tôi được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Khi đứng vào đội ngũ của Đảng, tôi xin hứa:
Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia vào công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.
Tôi nguyện trung thành với lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Krông Păk, ngày 02 tháng 02 năm 2010
Người làm đơn


 
Gửi ý kiến