Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tiết 24-sinh truong vsv

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Hảo (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:38' 13-03-2010
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật
I.Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
- Học sinh nêu được định nghĩa,đặc điểm về sinh trưởng của vi sinh vật.
- Học sinh nêu được đặc điểm của 4 pha sinh trưởng ở đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong hệ thống đóng.
- Học sinh phân biệt được môi trường nuôi cấy liên tục và môi trường nuôi cấy không liên tục.
- Học sinh nêu được nguyên tắc và ứng dụng để tạo ra sản phẩm cần thiết.
2. Kĩ năng:
- Hoạt động nhóm
- Quan sát, phân tích tranh, sơ đồ.
- Phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.
3. Thái độ:
II. Nội dung trọng tâm:
Khái niệm về sinh trưởng, các pha của sinh trưởng.
Ứng dụng trong nuôi cấy vi sinh vật, phân biệt 2 phương pháp nuôi cấy vi sinh vật.
III. Phương pháp dạy học:
Quan sát tranh- tìm tòi.
Hỏi đáp- tìm tòi.
IV. Phương tiện dạy học:
Tranh hình 38. Đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.
Tranh về sơ đồ nuôi cấy liên tục chemostat
V. Tiến trình bài học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về sinh trưởng của vi sinh vật:
- GV: cho ví dụ về sự sinh trưởng của VSV: Cứ 20 phút vi khuẩn E. Coli nhân đôi một lần. Người ta tính rằng sau 24 giờ số lượng vi khuẩn tạo ra là 250000 vi khuẩn (yêu cầu HS nhận xét gì?


- GV: bổ sung.
Đó là sự sinh trưởng ở vi sinh vật.
Sinh trưởng của vi sinh vật là gì?

- GV: Sự tăng số lượng này diễn ra như sau:1 tế bào (2 tế bào (4 tế bào(...-->2n tế bào(1)
Em có nhận xét gì?
- GV: giải thích sơ đồ (1) về thời gian thế hệ( yêu cầu HS cho biết thời gian thế hệ là gì?

- GV: bổ sung: thời gian thế hệ kí hiệu là “g”.

- GV: đưa ra các ví dụ về thời gian thế hệ:
+ E.coli: ở 400C là 20h
+ Trực khuẩn : ở 370C là 12h.
(yêu cầu HS nhận xét ?

- GV : bổ sung.
- HS: Số lượng VSV tăng lên


- HS: Là sự tăng số lượng tế bào.

- HS: Sinh trưởng ở vi sinh vật tăng lên theo cấp số nhân.- HS: là thời gian từ khi sinh ra 1tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia.
- HS: Sinh trưởng của vi sinh vật phụ thuộc vào loài vi sinh vật, điều kiện môi trường.
I. Khái niệm về sinh trưởng của vi sinh vật:
1. Định nghĩa:
- Là sự tăng số lượng tế bào.


2. Đặc điểm:
- Công thức sự tăng số lượng tế bào:
N= No. 2n.
(n là số lần phân chia tế bào, No là số cá thể có trong qùân thể vi sinh vật)
(Sinh trưởng nhanh, tăng theo cấp số nhanh.


- Thời gian thế hệ là thời gian từ khi sinh ra 1 tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế bào trong quần thể tăng lên gấp đôi.

- Sinh trưởng của vi sinh vật phụ thuộc: loài vsv, điều kiện môi trường.


Hoạt động 2: Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật:
- Để tìm hiểu sinh trưởng của quần thể vsv trong phương pháp nuôi cấy không liên tục, các em nghiên cứu mục II.1. “Nuôi cấy không liên tục”
GV: Thế nào là môi trường nuôi cấy không liên tục
GV: Quan sat hình 25 cho biết môi trường nuôi cấy không liên tục diễn ra qua mấy pha? Đó là những pha nào?
Gv: Cho biết số lượng cá thể ở pha tiềm phát có gì thay đổi không? Vì sao?
GV: Nêu đặc điểm pha lũy thừa
GV: Số lượng TB ở pha cân bằng thay đổi như thế nào?

GV: tại sao ở pha suy vong số lượng VSV lại giảm mạnh

+Nếu chuyển quần thể vi sinh vật sang một môi trường mới( cấy chuyền) thì sự sinh trưởng của vi sinh vật sẽ như thế nào?
+
 
Gửi ý kiến