Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH BDHSG PHU DAO HS YEU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Nhàn
Ngày gửi: 15h:33' 12-03-2010
Dung lượng: 642.5 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
I/ CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
1.Các văn bản hướng dẫn:
- Căn cứ vào định số: 43/ 2001/ - BGD& ĐT, về việc ban hành chương trình tiểu học, ngày 09/11/2001 của bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào luật giáo dục Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/ 2005/ QH11 ngày14 tháng 6 năm 2005.
- cứ công văn số: 9832/BGDĐT- GDTH, Về việc hướng nội dung , hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho đối tượng học sinh giỏi ở Tiểu học ban hành ngày 28/ 09/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- cứ công văn số: 10398/BGDĐT- GDTH, Về việc hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5, ban hành ngày 01/ 09/2006 của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ công số 997/ CM- PGD ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Trần Văn Thời về việc số vấn đề cần lưu ý về công tác chuyên môn đầu năm học 2009- 2010.
- Căn cứ hướng dẫn số 1015/ PGD& ĐT- GDTH ngày 15 tháng 8 năm 2009 của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Trần văn Thời về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009- 2010 cấp Tiểu học.
-Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2009-2010 và tình hình thực tế của trường Tiểu học Đá Bạc năm học 2009-2010.
2/ Cơ sở vật chất :
- Phòng học đủ ánh sáng, sạch sẽ, thoáng mát, bàn ghế đủ để phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
- Sách giáo khoa chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học cho học sinh.
3/ Tình hình học sinh năm học 2009- 2010
*/ Kết quả loại học sinh:

điểm
loại học lực
2
3
4
5

học 2008-2009
Môn Toán
HS
14
10
7
6HS
4
9
5
7


Môn Tiếng Việt
HS
12
11
7
6HS
5
8
2
1


Số lượng (thực tế) qua bàn giao chỉ tiêu
HS
8
8
4
1HS
23
11
11
1

Đầu năm học 2009-2010
Môn Toán
HS
12
15
5
4HS
27
17
26
23


Môn Tiếng Việt
HS
5
3
0
3HS
29
18
27
9

4 / Đội ngũ giáo viên học:
*/ Số lượng: 18/11
-Trình độ đào tạo :
+Trên chuẩn :8/ 4 nữ
+Chuẩn 10/ 7 nữ
+Dưới chuẩn :0 nữ 0
*/ Giáo viên có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

TT
Họ và tên
Hệ đào tạo
Dạy lớp
Ghi chú

1
Thanh Bình
THSP
1A


2
Quốc Trung
THSP
1B


3
Thị Xuân
ĐHSP
1C


4
Lê Hồng Phương
THSP
1D


5
Quách Thùy Trang
THSP
2A


6
Võ Quốc Phẩm

2B


7
Bùi Thị Thúy
THSP
2C


8
Hoàng Nam
THSP
2 +3D


9
Hoàng Quy
THSP
3A


10
Thị Xuân
THSP
3B


11
Minh Út
THSP
4A


12
Thanh Phong

4B


13
Lê Huyền

4C


14
Hồng Nhi

4 + 5D


15
Thị Nga
ĐHSP
5A


16
Thị Mai
THSP
5B


17
Thị Huê

MT


18
Minh Khang

TDII/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1/ Thuận lợi :
- Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng đến chất lượng và hiệu quả của công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên lên kế hoạch và chuẩn bị bài dạy, hỗ trợ sách vở tài liệu.
- Phân công giáo viên giảng dạy hợp
 
Gửi ý kiến