Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bien ban kiem tra ho so giao vien

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thanh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:29' 16-01-2010
Dung lượng: 4.8 KB
Số lượt tải: 326
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Tánh Linh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS .................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên
Năm học: ..................
Đơn vị: Trường THCS .................................
Họ và tên giáo viên được kiểm tra:........................................................................
Dạy môn:................................................
TT
Tên hồ sơ
Nhận xét hồ sơ
Xếp loại

1
Giáo án:
...................................
................................... ................................... ...................................
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................


2
Kế hoạch bộ môn
................................... ................................... ...................................
...................................
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................


3
Tài liệu BDTX
................................... ...................................
...................................
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................


4
Sổ báo giảng
................................................................................ ................................................................................


5
Phân phối chương trình
................................................................................ ................................................................................


6
Sổ điểm cá nhân
................................................................................ ................................................................................


7
Sổ dự giờ
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................


8
Sổ tích luỹ chuyên môn nghiệp vụ
................................................................................ ................................................................................


9
Sổ chủ nhiệm
................................................................................ ................................................................................


Xếp loại chung:..................
Ngày..... tháng.......năm ........
Người được kiểm tra Người kiểm tra
(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓