Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản kiểm điểm Đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Việt Phương
Ngày gửi: 12h:39' 07-03-2010
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 618
Số lượt thích: 0 người
Đảng uỷ Thị trấn Chợ mới
Chi bộ : Trường Tiểu học- Mầm non
Đảng cộng sản Việt Nam


Bản kiểm điểm đảng viên
6 tháng đầu Năm 2009

Tôi là: Đặng Thị Tân; Sinh ngày: 02 tháng 09 năm 1975.
Ngày vào đảng: 28 tháng 8 năm 2004; chính thức: ngày 28 tháng 8 năm 2005.
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ Trường Tiểu học - Mầm non
Tôi xin tự kiểm điểm quá trình tu dưỡng và phấn đấu, rèn luyện công tác trong 6 tháng đầu năm 2009 với các nội dung cụ thể như sau:
Về tư tưởng chính trị:
Luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Gương mẫu chấp hành các quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.
Có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Có tinh thần chủ động học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.
Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Luôn có tinh thần chủ động thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; Chấp hành nghiêm quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.
Có trách nhiệm cao trong việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng dựa trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Duy trì tốt mối quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp và học sinh; Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở.
Về thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao:
Công tác giảng dạy: Luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong soạn, giảng, tích cực thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm, có ý thức tìm tòi sáng tạo và có đề xuất chất lượng với cấp trên để đưa vào ứng dụng trong thực tế. Kết quả, năm học 2008 - 2009, tôi đạt các danh hiệu : Lao động tiên tiến.
Công tác phối hợp: Luôn có ý thức trách nhiệm tham gia các phong trào của Công đoàn, Đội.
Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; Có tinh thần Tự phê bình và phê bình cao; Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công, điều động của Đảng.
Thực hiện sinh hoạt Đảng đúng chế độ, trong quá trình sinh hoạt luôn ghi chép đầy đủ, đóng Đảng phí theo đúng quy định; Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức Đảng và cơ quan trường học, của địa phương.
Các khuyết điểm còn mắc phải: Đôi khi chưa tham gia có hiệu quả các phong trào của nhà trường do con nhỏ, hay ốm đau.
Phương hướng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện:
Tiếp tục
 
Gửi ý kiến