Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu Số KH tổ chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thông (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:18' 06-03-2010
Dung lượng: 509.5 KB
Số lượt tải: 1345
Số lượt thích: 0 người
DANH SÁCH TỔ VIÊN
S TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
 CHỨC
VỤ
NĂM VÀO
NGÀNH
TRÌNH ĐỘ
C.M
CÔNG TÁC ĐƯỢC GIAO

1234567891112131415
CHỈ TIÊU THI ĐUA CỦA TỔ

- Đăng ký danh hiệu thi đua Tổ : ……………………………………………………………
- Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên Giỏi cấp Tỉnh : ………………………………………
- Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên Giỏi cấp Cơ sở : ……………………………………
- Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên Giỏi cấp Trường : ……………………………………
- Chỉ tiêu giáo viên đạt LĐTT cuối năm học : ………………………………………………
- Số học sinh đạt giải HSG vòng huyện : ……………………………………………………
- Số học sinh đạt giải HSG vòng tỉnh : ………………………………………………………
- Số lượng ĐDDH tự làm: ……………………………………………………………………
- Số lượt sử dụng ĐDDH : ………………………………………………………………….
- Số tiết thao giảng : …………………………………………………………………………
- Số tiết dự giờ : ……………………………………………………………………………….
- Chất lượng giảng dạy bộ môn: Môn: ………………….……đạt : …………… % từ TRUNG BÌNH trở lên.
Môn: ………………….……đạt : …………… % từ TRUNG BÌNH trở lên.
Môn: ………………….……đạt : …………… % từ TRUNG BÌNH trở lên.
Môn: ………………….……đạt : …………… % từ TRUNG BÌNH trở lên.
Môn: ………………….……đạt : …………… % từ TRUNG BÌNH trở lên.
Môn: ………………….……đạt : …………… % từ TRUNG BÌNH trở lên.
Môn: ………………….……đạt : …………… % từ TRUNG BÌNH trở lên.
- Chỉ tiêu học sinh tốt nghiệp THCS: ……………%.
- Chỉ tiêu học sinh lên lớp thẳng : ……………%.
- Chỉ tiêu học sinh bỏ học : ……………%.
- Chất lượng về hạnh kiểm : ……………% từ KHÁ trở lên.
CÔNG TÁC CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN:

Giúp BGH tổ chức việc dạy và học bộ môn.
Dự kiến phân công giảng dạy.
Tham gia ra đề kiểm tra.
Xác nhận tiết dạy dư của các thành viên trong Tổ.
Dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên, đề xuất tổ chức các biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục.
Ký duyệt kế hoạch giảng dạy hàng tuần của giáo viên.
Quản lý giáo viên trong Tổ chuyên môn.
Quan hệ tốt giữa Tổ trưởng với người phụ trách quản lý đồ dùng dạy học và thực hành thí nghiệm.
1/. Công tác quản lý Tổ :
Tổ trưởng chuyên môn quản lý tổ và chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động chuyên môn của Tổ. Hàng năm, Tổ trưởng phải nắm được quá trình soạn, giảng của mỗi giáo viên để đánh giá thi đua thật chính xác đối với mỗi tổ viên và báo cáo cho BGH tình hình thực hiện chương trình và thực hiện các quy định về chuyên môn của Tổ.
2/. Các loại hồ sơ sổ sách của tổ :
Sổ kế hoạch, quản lý của tổ,
Sổ ghi biên bản các cuộc họp của tổ,
Sổ duyệt giáo án,
Sổ công văn đi và đến.
Ngoài ra các tổ có thể làm thêm các loại sổ khác để phục vụ tốt cho công tác quản lý của tổ.
3/. Công tác dự giờ thăm lớp – thao giảng:
Thực hiện theo điểm 2a của điều 7, tiêu chuẩn 4 của Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009.
Cụ thể là:
+ Lãnh đạo nhà trường( Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng ) đi dự giờ ít nhất 1 tiết dạy / giáo viên / học kỳ.
+ Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn đi dự giờ GV của tổ ít nhất 1 tiết dạy/tháng.
+ Giáo viên dạy hội giảng hoặc thao giảng do nhà trường tổ chức: 2 tiết dạy/học kỳ; đi dự giờ đồng nghiệp : 2 tiết /tháng.
* Khi có điều kiện về CSVC mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin.
* Lãnh đạo nhà trường và Tổ trưởng dự giờ bất kỳ giờ nào nhưng phải báo trước cho giáo viên bộ môn biết ít nhất là một tiết trước đó.
- Tổ chức thao giảng cấp Tổ, trường chọn cá nhân điển hình để tổ chức giảng mẫu theo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học”
- Sổ dự giờ của giáo viên do nhà trường phát. Khi đi dự giờ giáo viên ghi theo đúng trình tự của sổ, hàng tháng nộp cho phó hiệu trưởng
No_avatarf

rat hay

 
Gửi ý kiến