Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GV:PHẠM VĂN LINH
Người gửi: Trương Bảo Toàn
Ngày gửi: 20h:38' 25-02-2010
Dung lượng: 144.0 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Tuần 4
Tiết: 11-12
Ngày soạn: 20.08.2009.
Ngày giảng: 31.08.2009.
Lớp dạy: 12A1;12A2


I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
Biết cách tính giới hạn của hàm số tại một điểm xác định và tại vô cực.
Nắm vững định nghĩa tiệm cận của đồ thị, các cách xác định các loại tiệm cận của đồ thị các hàm số.
2. Kỹ năng:
Vận dụng thành thạo phương pháp tìm tiệm cận của đồ thị các hàm số.
3. Thái độ:
Chuẩn bị bài ở nhà, tích cực xây dựng bài, nghiêm túc, cẩn thận, chính xác…
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Giáo án, phấn, phiếu học tập và các đồ dùng dạy học khác.
Học sinh: chuẩn bị bài ở nhà; chuẩn bị sách giáo khoa, bảng phụ, dụng cụ học tập
Phương pháp: đặt câu hỏi gợi mở, tổ chức hoạt động nhóm giúp hs tự tìm ra kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
Ổn định lớp: Điểm danh, sĩ số.
Kiểm tra bài cũ :
Tính các giới hạn sau: a)  và 
b)  và 
Bài mới :
Tiết 11:

Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên


( Hoạt động 1: Tiệm cận ngang.

Thực hiện hoạt động 1 trong SGK.
Xem thêm ví dụ 1 trang 27
Rút ra định nghĩa:
Định nghĩa:
Cho hàm số y = f(x) xác định trên một khỏang vô hạn (), đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa:

Cho hs thực hiện hoạt động 1: 
Nhận xét khoảng cách từ điểm M(x;y) thuộc (C) đến đường thẳng (d) khi ?
-Đường thẳng y = - 1 gọi là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số . Từ đó phát biểu định nghĩa tiệm cận ngang.
Trong ví dụ 1, đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang.
Cho thêm một số hàm số, yêu cầu học sinh ìm tiệm cận ngang.


( Hoạt động 2: Tiệm cận đứng.


Thực hiện hoạt động 1 trong SGK.
Xem thêm ví dụ 1 trang 27
Rút ra định nghĩa:


Định nghĩa:
Đường thẳng được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa mãn:

Cho hs thực hiện hoạt động 2: tính 
Nhận xét khoảng cách MH khi ?
-Đường thẳng x = 0 được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
. Từ đó phát biểu định nghĩa tiệm cận đứng.
Trong ví dụ 3, đường thẳng x = - 2 là tiệm cận đứng.
Trong ví dụ 4, đường thẳng là tcận đứng.

cố:
- Định nghĩa và cách xác định tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
dò:
- Làm bài tập 1, 2 trang 30
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 12:
Ổn định lớp: Điểm danh, sĩ số.
Kiểm tra bài cũ :
Tìm các đường tiệm cận của các hàm số sau:
a c
b d) 

Bài mới :
( Hoạt động 3: Bài tập 1 trang 30.

Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số

TCĐ x = 2, TCN y = -1

TCĐ x = -1, TCN y = -1

TCĐ x = , TCN y = 

TCĐ x = 0, TCN y = -1

GV hướng dẫn:
Yêu cầu học sinh dự đoán số tiệm cận có thể có trong mỗi câu.
Nêu cách xác định từng loại tiệm cận.
Sau đó cho hs giải, hs khác nhận xét, bổ sung, gv sửa chữa, củng cố…
( Hoạt động 4: Bài tập 2 trang 30.


TCĐ x = , TCN y = 0

TCĐ x = ,x = 1TCN y = 

TCĐ x = - 1, không có TCN.

TCĐ x = 1, TCN y = 1 (bên phải)

GV hướng dẫn:
Yêu cầu học sinh dự đoán số tiệm cận có thể có trong mỗi câu.
Nêu cách xác định từng loại tiệm cận.
Sau đó cho hs giải, hs khác nhận xét, bổ sung, gv sửa chữa, củng cố…
 
Gửi ý kiến