Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu dự giờ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: trường thcs nguyễn công trứ
Người gửi: Phạm Tiến Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:04' 14-02-2010
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 267
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU DỰ GIỜ
Họ và tên giáo viên được đánh giá xếp loai :………………………………………………………………………
Bộ môn …………………………Trường THCS Nguyễn Công Trứ huyện Krông búk.
Tên bài dạy ………………………………………………………………………………… tiết phân phối CT………………
Lớp ……………………. Ngày dạy ……………………………………………………………………………………………………………

CÁC MẶT


CÁC YÊU CẦU
ĐIỂM 0 1 2

Nội dung
1
Chính xác khoa học( khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng ,chính trị)


2
Đảm bảo tính hệ thống,đủ nội dung ,làm rõ trọng tâm.
Phương pháp
3
Liên hệ với thực tế, có tính giáo duc


4
Sử dụng phương pháp phù hợp với đặcn trương bộ môn,với nội dung của kiểu bài lên lớp.
Phương tiện
5
Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.

6
Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.
Tổ chúc
7
Trình bày bảng hợp lý,chữ viết,hình vẽ,lời nói rõ ràng,giáo án hợp lý.


8
Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp ,phân phối thời gian hợp lý ở các khâu.
Kết quả
9
Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực,chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài,với các đối tượng,học sinh hứng thú học tập

10
Đa số học sinh hiểu bài,nắm vững trọng tâm,biết vận dụng kiến thức .
 Điểm tổng cộng ……………/20 điểm
Nhận xét nội dung :(ưu điểm ,khiết điểm )
Ưu điểm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Khuyết điểm …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Xếp loại : Loại Giỏi Điểm tổng cộng đạt từ 17-20 và các yêu cầu 1,4,6,9 phải đạt 2 đ.
Loại Khá Điểm tổng cộng đạt từ 13-16.5 và các yêu cầu 1,4,9 phải đạt 2 đ.
Loại TB Điểm tổng cộng đạt từ 10-12.5 và các yêu cầu 1,4 phải đạt 2 đ.
Loại yếu kém Điểm tổng cộng đạt từ 9đ trở xuống .
Kết quả xếp loại………………………………
NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
(ký ,ghi rõ họ tên,đóng dấu )
 
Gửi ý kiến