Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bộ môn anh văn 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Khánh
Ngày gửi: 19h:29' 08-02-2010
Dung lượng: 336.5 KB
Số lượt tải: 1168
Số lượt thích: 0 người
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Trích điều lệ Trường trung học)
--- (( ---

1. NHIỆM VỤ: (Điều 29)
a) Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm; kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ; lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn;
b) Tham gia công tác phổ cập giaó dục trung học cơ sở ở địa phương;
c) Rèn luyện đạo đức, hoc tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
d) Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của hiệu trưởng; chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục;
đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp;
e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hố Chí Minh trong các hoạt động giảng dạy và giáo duc, học sinh;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. QUYỀN: (Điều 30)
a) Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;
b) Được hưởng moi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định với nhà giáo;
c) Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình tham gia quản lý nhà trường;
d) Được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành;
đ) Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và nghiên cứu nếu bảo đảm thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ qui định tại điều 29 của Điều lệ này;
e) Được huởng các quyền khác theo qui định của pháp luật.
Hết


PHÒNG GD HUYỆN NĂM CĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TT NĂM CĂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--- ( ( ---

KẾ HOẠCH BỘ MÔN

Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Hệ đào tạo: ĐHTX Chuyên ngành: tiếng Anh
Tốt nghiệp năm: 2007 Năm vào ngành: 2002
Đã qua giảng dạy các khối lớp: 7
Đang dạy môn (lớp): Anh văn lớp:
Chủ nhiệm lớp: không Công tác khác:

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
MÔN: ANH VĂN 8
1. Các căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường, của tổ.
- Căn cứ vào kết quả năm học trước.
2. Thuận lợi – Khó khăn:
a) Thuận lợi:
* Giáo viên:
- Được sự phân công đúng chuyên môn.
- Đa số giáo viên còn trẻ chưa đến tuổi về hưu.
- Giáo viên được tham gia các lớp tập huấn đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá.
- Giáo viên năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo trong công tác giảng dạy, tích cực học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
- Được nhà trường, xã hội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học tiếng Anh.
* Học sinh:
- Được trang bị đầy đủ tập ghi, SGK và các trang thiết bị khác.
- Các em có 2 năm học tiếng Anh.
b) Khó khăn:
* Giáo viên:
- Chưa có nhiều kinh nghiệm do tuổi đời còn trẻ.
- Chưa tạo nhiều ĐDDH.
* Học sinh:
- Đa số học sinh phân bố rải rác trên địa bàn, phần đông là ở vuông nên việc đi lại khó khăn.
- Một phần học sinh chưa tích cực học tập ở lớp cũng như ở nhà.
- Các em thường gây mấy trật tự, nói chuyện riêng trong giờ học rất nhiêu nên ảnh hưởng rất nhiều đến giờ dạy của giáo viên.
- Mặt khác, cha mẹ của các em chưa thật sự quan tâm đến việc học của các em.
c) Thống kê
 
Gửi ý kiến