Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi KT giáo viên giỏi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:07' 31-01-2010
Dung lượng: 128.0 KB
Số lượt tải: 1611
Số lượt thích: 0 người
Đề thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học cấp trường
Năm học : 2009 - 2010
Trường Tiểu học Phú Sơn 2 Đề 1
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: HS Tiểu học được đánh giá hạnh kiểm vào thời điểm nào ?
A: Giữa kỳ I, Cuối kỳ I, giữa kỳ II, cuối kỳ II.
B: Cuối Kỳ I, Cuối kỳ II.
C: Cuối kỳ I, cuối kỳ II, cuối năm.
D: Cuối kỳ I và cả năm.
Câu 2: Không tính môn tự chọn, đối với HS lớp 4, lớp 5 có mấy môn học được đánh giá bằng điểm số ?
A: 3 môn B: 4 môn C: 5 môn
Câu 3: Giáo viên phụ trách lớp có mấy trách nhiệm ?
A: 2 B: 4 C: 5 D: 3
Câu 4: Chương 5 bao gồm các điều là :
A: Điều 15, điều 16, điều 17.
B: Điều 16, 17, 18.
C: Điều 13, điều 14, điều 15.
Câu 5: Nguyên tắc đánh giá và xếp loại bao gồm :
A: 3 B: 4 C: 5
Câu 6: Nội dung đánh giá về hạnh kiểm được thực hiện đánh giá theo mấy nhiệm vụ ?
A: 4 nhiệm vụ.
B: 3 nhiệm vụ
C: 5 nhiệm vụ.
Câu 7: Có mấy lĩnh vực để đánh giá tiết dạy bậc Tiểu học ?
A: 3 B: 4 C: 5 D: 6
Câu 8: Lĩnh vực kĩ năng sư phạm có mấy tiêu chí ?
A: 5 B: 6 C: 7 D: 8
Câu 9: Lĩnh vực hiệu quả gồm mấy tiêu chí ?
A: 3 B: 4 C: 5 D: 6
Câu 10: Điểm tối đa trong lĩnh vực kiến thức là bao nhiêu ?
A: 4 B: 5 C: 6 D: 7
Câu 11: Điểm tối đa trong lĩnh vực hiệu quả là bao nhiêu ?
A: 4 B: 2 C: 3 D: 5
Câu 12: Tiết dạy loại tốt cấp thị điểm đạt được ?
A: Từ 17 điểm trở lên.
B: Từ 17,5 điểm trở lên.
C: Từ 18 điểm trở lên.
D: Từ 19 điểm trở lên.
Câu 13: Tiết dạy loại Trung bình điểm đạt từ bao nhiêu ?
A: 10 B: 10,5 C: 11 D: 11,5
Câu 14 : Có mấy yêu cầu về lĩnh vực kiến thức của chuẩn nghề nghiệp GVTH :
A: 5 B: 3 C: 6 D: 5
Câu15 : Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của chuẩn nghề nghiệp GVTH:
A:3 B: 4 C: 5 D:6
Câu 16 : Có mấy tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học cho GVTH :
A: 2 B:5 C: 4 D:3
Câu 17 : Hiệu trưởng nhà trường tiến hành tổ chức đánh giá xếp loại GVTH định kỳ vào cuối năm học qua mấy căn cứ :
A: 3 B: 4 C: 2 D: 5
Câu 18 : Việc đánh giá GV dạy giỏi các cấp dựa trên các yếu tố nào ?
A: Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp được ban hành.
B: Khảo sát thực tế thông qua việc được dự giờ.
C: Cả hai ý trên.
Câu 19: Việc xây dựng chuẩn nghề nghiệp GVTH đến nay đã trải qua mấy giai đoạn ?
A: 1 B: 2 C: 3 D:4
Câu 20 : Có mấy yêu cầu nhận thức tư tưởng chính trị của
 
Gửi ý kiến