Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Một số mẫu tờ trình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nghiem Duc Huu (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:22' 24-01-2010
Dung lượng: 5.4 KB
Số lượt tải: 4438
Số lượt thích: 0 người

Phòng giáo dục & đào tạo ………..
Trường THCs……………..
Số …../ GDTHCS
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc


 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20……

tờ trình
V/v phòng chống lụt bão năm 20………….
Kính gửi: UBND xã …………….
Căn cứ công văn số / UBND – GD của Phòng giáo dục huyện …….. ngày / /20…. về phương án phòng chống lụt bão năm 20……….
Căn cứ qua kiểm tra về cơ sở vật chất của trường ngày …./…/20…….
Trường THCS ………… kính trình UBND xã về thực trạng nhà thư viện và nhà chức năng như sau:
- Khu nhà thư viên, nhà chức năng ……………………………………………………....
Hiện nay nhà trường đang khắc phục bằng cách …………………. và thường xuyên cử cán bộ giáo viên múc nước trong các phòng thư viện, phòng chức năng khi có mưa.
- Các cơ sở vật chất khác: ……………………………………………………………..
- Để đảm bảo an toàn cho cơ sở vật chất trong mùa mưa bão, đồng thời có đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới 20…. – 20….., nhà trường kính trình UBND xã có phương án kịp thời khắc phục tình hình trên.
Nhà trường chân thành cảm ơn.
Nơi nhận: TM/BGH
UBND xã (Để báo cáo) Hiệu trưởng
Lưu VP


Phòng giáo dục & đào tạo ………..
Trường THCs……………..
Số …../ GDTHCS
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc


 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20……

tờ trình
V/v tổ chức khai giảng năm học 20…… - 20………..

Kính gửi: UBND xã ………….
Thực hiện Công văn số: …… /UBND-GD của chủ tịch UBND huyện ……….
ngày …. tháng….. năm 20….. về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 20…. – 20….
Được sự cho phép của Phòng giáo dục huyện ….., được sự đồng ‎ý của UBND huyện …… trường THCS ……. tiến hành tổ chức lễ khai giảng năm học 20….-20…..
Thời gian tổ chức: vào hồi ……. ngày ….. tháng 9 năm 20…..
Vậy nhà trường lập tờ trình kính mong UBND xã cho phép và về dự chỉ đạo buổi lễ.
Nơi nhận
- UBND xã ……… Hiệu trưởng
- Lưu nhà trường


Phòng giáo dục & đào tạo ………..
Trường THCs……………..
Số …../ GDTHCS
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc


 ………., ngày ….. tháng ….. năm 20……
tờ trình
(V/v tổ chức đón bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia bậc THCS giai đoạn ….)

Kính gửi: Phòng giáo dục huyện ………………..
Thực hiện QĐ số: ……./QĐ- CT của chủ tịch UBND tỉnh …… ngày …. tháng …. năm 20….. công nhận trường Trung học cơ sở …………. đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 20….-20…..
Được sự cho phép của UBND xã …….., được sự đồng ‎ý của UBND huyện ……… trường THCS ……… tiến hành tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 20…..-20…...
Thời gian tổ chức: vào hồi ….. ngày …. tháng …. năm 20….
Vậy nhà trường lập tờ trình kính mong Phòng giáo dục cho phép và về dự chỉ đạo buổi lễ.
Nơi nhận T/ M BTC buổi lễ
-PGD huyện………….. Hiệu trư
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓