Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giao an Toan 11 (2 cot)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đạt Nhân
Ngày gửi: 10h:21' 22-01-2010
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 0 người
Tiết PPCT: 25
Ngày dạy: ___/__/_____
§2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP(tt)
1. Mục tiêu: (như tiết 24)
2. Chuẩn bị:
a. Giáo viên:
- SGK, SGV
b. Học sinh:
- Xem cách giải và giải trước.
3. Phương pháp dạy học:
- Gợi mở, vấn đáp.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Thực hành giải toán
4. Tiến trình :
4.1 Ổn định tổ chức: Kiểm diện. 11A3:
4.2 Kiểm tra bài cũ: (bỏ qua do 2 tiết liền)
4.3 Giảng bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học

Hoạt động: Tìm hiểu Chỉnh hợp

GV: Phân tích ví dụ 3 cho HS. Từ đó đưa ra khái niệm chỉnh hợp.

GV: Cho HS giải  3
HS: Giải.

GV: Yêu cầu HS dùng quy tắc nhân để tìm số vectơ ở  3.
HS: giải
GV: Từ đó dẫn dắt HS định lí.

GV: Dựa vào  3 yêu cầu HS chứng minh định lí.
GV: Yêu cầu HS giải VD4
HS: Giải


GV: Hỏi mối quan hệ giữa chỉnh hợp và hoán vị. Từ đó rút ra chú ý.
II. CHỈNH HỢP:
1. Định nghĩa:
Ví dụ 3: SGK/49
ĐỊNH NGHĨA:
Cho tập hợp A gồm n phần tử ()
Kết quả của việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập A và sắp xếp chúng theo thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho.
3. Giải
,
. Có 12 vectơ.
2. Số các chỉnh hợp:


Định lý: Số các chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử là:
=n.(n-1)… (n-k+1)

Ví dụ 4: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, …, 9
Giải
Số các số đó là : =9.8.7=504.
CHÝ Ý:
a) Với qui ước 0!=1, ta có:

b) 

4.4 Củng cố và luyện tập:
- Cho HS trình bày định nghĩa, định lí chỉnh hợp.
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
- Xem lại bài.
- BT: 1, 2, 3/54.
5. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓