Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 1- My friends

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Phương
Ngày gửi: 21h:26' 21-01-2010
Dung lượng: 169.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người

PHÂN PHốI CHƯƠNG TRìNH TIếNG ANH LớP 8
Cả năm: 3 tiết *3 tuần = 105 tiết
Học kỳ I: 3 tiết * 18 tuần = 54 tiết
Học kỳ II: 3 tiết * 17 tuần = 51 tiết

HọC Kỳ I:

Tiét học Bài học(Units) Nội dung Tiết PPCT

1 Ôn tập/Hướng dẫn cách học 1
2_6 Unit1 Getting startedListen&read 2
My friends Speak& Listen 3
Read 4
Writing 5
Language focus 6
7_11 Unit 2 Making Getting started Listen&read 7
Arrangememts Speak&Listen 8
Read 9
Writing 10
Language focus 11
12_17 Unit3 Getting startedListen&read 12
At home Speak 13
Listen 14
Read 15
Wrting 16
Language focus 17
Ôn tập, củng cố 18
19 Kiểm tra viết 19
Chữa bài kiểm tra 20
21_25 Unit 4 Getting startedListen&read 21
Our past Speak& Listen 22
Read 23
Writing 24
Language focus 25

26_30 Unit 5 Getting startedListen&read 26
Study habits Speak&Listen 27
Read 28
Writing 29
Language focus 30
31_35 Unit 6 Getting startedListen&read 31
The young Pionể Speak& Listen 32
Read 33
Writing 34
Language focus 35
36 Ôn tập và củng cố 36
Kiểm tra viết 1 tiết 37
Chữa bài kiểm tra 38
39- 43 Unit 7 Getting startedListen&read 39
My neiborhood Speak &Listen 40
Read 41
Writing 42
Language focus 43

44 - 48 Unit 8 Getting startedListen&read 44
Country life& Speak&Listen 45
City life Read 46
Writing 47
Language focus 48
49- 52 Ôn tập HK1 49, 50, 51, 52
Kiểm tra học kì I 53
Chữa bài kiểm tra 54

Học Kỳ II

Tiết học Bài học (Units) Nội dung Tiết PPCT

55- 59 Unit 9 GettingstartedListen&read 55
A first-Aid Course Speak& Listen 56
Read 57
Writing 58
Language focus 59
60- 64 Unit 10 Getting startedListen&read 60
Recycling Speak& listen 61
Read 62
Writing 63
Language focus 64

65- 69 Unit 11 Getting startedListen&read 65
Traveling Speak &Listen 66
Around Read 67
Vietnam Writing 68
Language focus 69
70 Ôn tập và củng cố 70
71 Kiểm tra viết 1 tiết 71
72 Chữa bài kiểm tra 72
73- 77 Unit 12 Getting startedListen&read 73
A Vacation Speak & Listen 74
Aboard Read 75
Writing 76
Language focus 77

78- 82 Unit 13 GettingstartedListen&read 78
Festivals Speak & Listen 79
Read 80
Writing 81
Language focus 82

83-87 Unit 14 GettingstartedListen&read 83
Wonders of Speak & Listen 84
the world Read 85
Writing 86
Language focus 87
88 Ôn tập và củng cố 88
89 Kiểm tra viết 1
No_avatar
No_avatar

nói là cách làm mà vẫn gà

 

No_avatar

do

No_avatar
Chẳng hiểu gì hết
 
Gửi ý kiến