Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

trao doi chat 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Jurgen Klopp
Ngày gửi: 23h:12' 19-01-2010
Dung lượng: 269.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Tiết 32
Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHƯƠNG VI. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Bài 31. TRAO ĐỔI CHẤT
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS nắm được trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường với sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào.
- Trình bày được mối liên quan giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình
- Rèn luyện kỹ năng quan sát và liên hệ thực tế
- Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức bảo vệ sức khoẻ
B. PHƯƠNG PHÁP
- Trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
C. CHUẨN BỊ CỦA GV-HS
- GV: +Tranh phóng to hình 31.1; 31.2.
+Phiếu học tập
Hệ cơ quan
Vai trò trong sự trao đổi chất

- Tiêu hoá
- Hô hấp
- Tuần hoàn
- Bài tiết


- HS: Chuẩn bị bài mới
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
I. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sỉ số
II. Kiểm tra bài cũ
- Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá là gì? Mức độ ảnh hưởng?
- Nêu các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá khỏi các tác nhân có hại?
III. Bài mới
1. Đặt vấn đề
2. Triển khai bài
Hoạt động của GV-HS
Nội dung kiến thức

Hoạt động 1: Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài
- Gv : Yêu cầu HS quan sát H31.1 trả lời câu hỏi
+ Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?
+ Hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết đóng vai trò gì trong trao đổi chất?
+Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài có ý nghĩa gì?
- HS quan sát kĩ H 31.1H, cùng với kiến thức đã học trả lời các câu hỏi
- HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung rút ra kiến thức.
Hoạt động 2: Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong cơ thể
- GV : Yêu cầu HS quan sát H31.2 và trả lời câu hỏiYª:
- Nêu thành phần của môi trường trong cơ thể?
- Máu và nước mô cung cấp gì cho tế bào?
- Hoạt động sống cuả tế bào tạo ra những sản phẩm gì?
- Những sản phẩm đó của tế bào và nước mô vào máu được đưa tới đâu?
- Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?
- HS dựa vào H 1.2H, thảo luận nhóm và nêu được:
+ Môi trường trong cơ thể gồm: máu, nước mô và bạch huyết.
+ Máu cung cấp chất dinh dưỡng, O qua nước mô tới tế bào.
+ Hoạt động sống của tế bào tạo năng lượng, CC, chất thải.
+ Sản phẩm của tế bào vào nước mô, vào máu tới hệ bài tiết (phổi, thận, da) và ra ngoài.
- HS nêu kết luận.
Hoạt động 3: Mối quan hệ giữa trao đổi chấtở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào
- GV : Yêu cầu HS quan sát lại H31.2
- Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể biểu hiện như thế nào?
- HS dựa vào H 1.2H, thảo luạn nhóm và trả lời:
+ Biểu hiện: trao đổi của môi trường với các hệ cơ quan.
- Trao đổi chất ở cấp độ tế bào được thực hiện như thế nào?
- HS : trao đổi giữa tế bào và môi trường trong cơ thể.
- Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở 2 cấp độ? (Nếu trao đổi chất ở một trong hai cấp độ dùng lại thì có hậu quả gì?)
- HS: cơ thể sẽ chết nếu 1 trong 2 cấp độ dừng lại. Vậy trao đổi chất ở 2 cấp độ có quan hệ mật thiết với nhau, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoàiKết luận: - Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước uống muối khoáng thông qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp đồng thời thải chất cặn bã, sản phẩm phân huỷ, CC từ cơ thể ra môi trường.

II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong cơ thể
Kết luận:
- Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện: các chất dinh dưỡng và c tiếp nhận từ máu, nước mô được tế bào sử dụng cho hoạt động sống đồng
 
Gửi ý kiến