Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch giảng dạy môn sinh học kì I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:12' 28-10-2008
Dung lượng: 644.0 KB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC - KHỐI 10
HỌC KỲ I (Năm học 2008 - 2009)

Thời gian
Tuần
Tiết
PPCT
Tên bài dạy
Tên TB,ĐDDH,TN
được sử dụng
Projetor
or
Overhead
Ghi chú

21/8 - 24/8
1
1
Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
Tranh vẽ hình 1 SGK 25/8 - 31/8
2
2
Bài 2: Các giới sinh vật
Tranh hệ thống năm giới01/9 - 07/9
3
3
Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
Tranh vẽ hình 3.1 và 3.2 SGK08/9 - 14/9
4
4
Bài 4,5: Cacbonhiđrat, Lipit và Protein
Tranh vẽ hình 4.1 và 4.2 SGK15/9 - 21/9
5
5
Bài 6: Axit Nucleic
Tranh vẽ cấu trúc Protein, mô hình cấu trúc AND, ARN.22/9 - 28/9
6
6
Bài 7: Tế bào nhân sơ
Mô hình của trực khuẩn29/9 - 05/10
7
7
Bài 8,9: Tế bào nhân thực
Tranh vẽ hình 8.1 và 8.2 SGK

Tiết 1(từ I đến -V)

06/10 - 12/10
8
8
Bài 9,10: Tế bào nhân thực
Tranh vẽ hình 9.1, 9.2, 10.1, và 10.2 SGK

Tiết 2 (còn lại)

13/10 - 19/10
9
9
Kiểm tra 45 phút
20/10 - 26/10
10
10
Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Tranh vẽ hình 11.1, 11.2 và 11.3 SGK

Ôn tập

27/10 - 02/11
11
11
Bài 12: Thực hành
Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
Mẫu vật, hóa chất….03/11 - 09/11
12
12
Bài tập chương II
10/11 - 16/11
13
13
Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Tranh vẽ hình 13.1 và 13.2 SGK17/11 - 23/11
14
14
Bài 14: Ezim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.
Tranh vẽ hình 14.1 và 14.2 SGK24/11 - 30/11
15
15
Bài 16: Hô hấp của tế bào
Tranh vẽ hình 16.1, 16.2 và 16.3 SGK

Kiểm tra 15 phút

01/12 - 07/12
16
16
Bài 17: Quang hợp
Tranh vẽ hình 17.1 và 17.2 SGK08/12 - 14/12
17
17
Ôn tập học kỳ (theo nội dung bài 21)
15/12 - 21/12
18
18
Bài 15: Thực hành
Một số thí nghiệm về enzim
Chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ và hóa chất như sách giáo khoa.22/12 - 28/12
19
19
Bài 18: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân
Tranh vẽ hình 18.1 - 18.2 SGK29/12 - 04/01/09
20
20
Kiểm tra học kỳ I


Ngọc lặc, ngày 9 tháng 9 năm 2008

Tổ trưởng CM


Ngô Công Cảnh
Phụ trách chuyên môn


Trần Hữu Hải
Hiệu trưởng


Trần Thị Phương
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC - LỚP 10
HỌC KỲ II (Năm học 2008 - 2009)Thời gian
Tuần
Tiết
PPCT
Tên bài dạy
Tên TB,ĐDDH,TN
được sử dụng
Projetor
or
Overhead
Ghi chú

05/1 - 11/1
21
21
Bài 19: Giảm phân
Tranh vẽ hình 19.1 - 19.2 SGK12/1 - 18/1
22
22
Bài 20: Thực hành
Quan sát các kỳ nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
Chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ và hóa chất như sách giáo khoa.19/1 - 25/1
23

Nghỉ tết âm
 
Gửi ý kiến