Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản kiểm điểm đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đức Mạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:31' 15-10-2008
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 10588
Số lượt thích: 0 người
Đảng bộ huyện bắc yên
Chi bộ:Trường PTDT Nội Trú
****
đảng cộng sản việt nam


Bắc yên, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Bản tự kiểm điểm
đánh giá chất lượng đảng viên

Họ và tên: ĐặngĐức Mạnh
Chức vụ hiện nay: Giáo viên giảng dạy
Là đảng viên thuộc chi bộ Trường PTDT Nội Trú, Đảng bộ Huyện Bắc Yên

I. đảng viên kiểm điểm

1- Tư tưởng chính trị
Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, luôn chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lồi của Đảng, pháp luật của nhà nước.Do vậy tôi luôn đóng vai trò trong công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Tôi luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2- Về phẩm chất đạo đức lối sống.
Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn tuyên truyền và phòng chống Ma túy và các biêu hiện tiêu cực trong nhà trường và trong XH. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm, trung thực trước Đảng. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinh. Luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trường và của Đoàn cấp trên.
Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác phê bình và tự phê bình,
Tôi luôn phát huy qui chế dân chủ ở cơ sở, có sự liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
3- Về thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch của chuyên môn, của nhà trường. thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt mọi công việc mà BGH giao phó.
+ Đối với công tác Đoàn: Là phó bí thư Đoàn trường tôi luôn gương mẫu và thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường và của Đoàn cấp trên. Cùng với BCH phấn
đấu đưa Đoàn trường trở thành Đoàn vững mạnh.
+ Đối với công tác giảng dạy: Tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài và chuẩn bị đồ dùng học tập đầy
No_avatar

tai ve, mo ra ko co gi ca

 

No_avatar
Font chữ chán phèo. Đề nghị làm = unicode đi.
Avatar
Cảm ơn bài viết của cô!
No_avatar
thank you
No_avatarf

Cảm ơn thầy Mạnh

 

No_avatar
cam on thay nhieu lam
No_avatar

cảm on mọi người

 

 
Gửi ý kiến