Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Đình Khởi
Ngày gửi: 16h:12' 16-01-2010
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 1590
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Hưng NGuyên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam.
Trường tiểu học Hưng Lam . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


Biên bản
hội nghị phụ huynh cuối học kỳ I
năm học 2009- 2010.
Lớp …….

Số phụ huynh có mặt : ..........................
Số phụ huynh vắng mặt (ghi lại danh sách học sinh không có phụ huynh họp vào sau biên bản) : ..........................
Vào hồi : ............... thứ 14h30phút ngày 16 tháng 01 năm 2010.
Địa điểm : Tại lớp ........................
Chủ toạ cuộc họp : .............................................
Thư ký : .............................................................
I. Nội dung cuộc họp .
1. Báo cáo kết quả học kỳ I - năm học2009 - 2010.
1.1 Kết quả học lực :
a) Ưu điểm :

b) Hạn chế :
1.2Kết quả hạnh kiểm :
a) Ưu điểm :

b) Hạn chế :
3. Thông qua kêu gọi ủng hộ đóng góp để cải tạo nâng cấp trình vệ sinh của học sinh đầu học kỳ II - năm học 2009 - 2010.
a, Thông qua dự toán ( đọc dư toán trước cuộc họp ) .
b, Thống nhất kêu gọi mức đóng gópcủa học sinh như sau :
+ Học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 4 mỗi em : 70.000đồng .
+ Học sinh Lớp 5 mỗi em : 40.000đồng .
c, Tổng dự toánkêu gọi học sinh đóng góp : 15.800.000đồng .
Số tiền thực hiện cải tao nâng cấp còn thiếu nhà trường sẽ mượn tiền đóng góp XDCSVC của năm học 2010 – 2011 để làm đảm bảo đúng kế hoạch .

C, Thảo luận :
- Số phụ huynh đồng ý : ............... ( Ghi số người nhất trí trên tổng số phụ huynh dự họp)
- Số phụ huynh không đồng ý : ..................... ( Nêu rõ lý do vì sao?)
3. Báo cáo cụ thể học sinh còn nợ đọng các khoản đóng góp năm học 2009 - 2010 :
4 . Thông qua trả lại tiền thừa HS đóng BHYT .
+ Thu đầu năm : 155.000đồng.
+ Số tiền còn thừa trả lại cho mỗi học sinh : 15.000 đồng .
- ý kiến phụ huynh :
II. Kết luận chung:
1, Những nội được thống nhất :
2, Nội dung chưa thóng nhất :………………………………………………
A, Số người chưa thống nhất : ……/ …..tổng số dự họp ( ghi cụ thể ý kiến của người chưa thống nhất )
Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I của lớp…... Các ý kiến và biểu quyết đã được ghi cụ thể lên từng nội dung ở trên . Cuộc họp kết thúc vào ............. cùng ngày.
Hưng Lam ngày 16 tháng 01 năm 2010.
Chủ toạ Thư ký
( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên )

 
Gửi ý kiến