Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

văn kiện đại hộin chi bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:01' 15-01-2010
Dung lượng: 176.0 KB
Số lượt tải: 921
Số lượt thích: 0 người
`CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
NHIỆM KỲ 2010 – 2012

1. PHẦN NGHI THỨC:
1/. Tuyên bố lý do
2/. Giới thiệu đại biểu
3/. Bầu chủ tọa
4/. Bầu thư ký
5/. Mời chủ tọa và thư ký lên vị trí làm việc
6/. Chào cờ
2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1/. Đảng viên chính thức báo cáo tình hình đảng viên (tổng số đảng viên, chính, dự bị, tuổi đời cao nhất, tuổi đời thấp nhất, tuổi đời bình quân)
2/. Khai mạc đại hội
3/. Chủ tọa thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008 – 2010 và Nghị quyết của chi bộï nhiệm kỳ 2010 - 2012
4/. Thông qua tự phê của chi bộ nhiệm kỳ 2008 – 2010
5/. Ý kiến đóng góp của đảng viên trong chi bộ.
6/. Ý kiến phát biểu giải trình của chi bộ (nếu có)
7/. Biểu quyết các chỉ tiêu (biểu quyết)
8/. Thông qua Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012
9/. Bầu cử:
- Chủ tọa khai thông thể lệ bầu cử.
- Bầu tổ kiểm phiếu (3 người)
- Tiến hành bầu cử
- Kiểm phiếu
- Chủ tọa công bố kết quả.
10/. Phát biểu cảm tưởng, hứa hẹn của tân Bí thư chi bộ.
11/. Ý kiến tiếp thu của chi bộ.
12/. Thông qua Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012.Và chương trình hành động quý III và quý IV năm 2010.
13/. Phát biểu của cấp ủy cấp trên
14/. Bế mạc đại hội.
15/. Chào cờ bế mạc.
TUYÊN BỐ LÝ DO – GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010 - 2012

Kính thưa: Các đồng chí!

- Căn cứ điều 24 chương V Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam (khóa X)
- Thực hiện công văn số 383 – CV/TU, ngày tháng …. của ban thường vụ tỉnh ủy “Về việc chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bổ xung nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng đến năm 2012”.
-Thực hiện kế hoạch số – KH/ĐU, ngày tháng năm 2010 của Đảng ủy TT Cái Đôi Vàm về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, đến hôm nay cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các văn kiện và được sự cho phép của Đảng ủy TT Cái Đôi Vàm tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012
Đó là lý do đại hội.
* Thành phần tham dự Đại hội
Đại hội chúng ta vinh dự đón tiếp đồng chí
1/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Chi bộ có mặt……………………/…………………………đảng viên.
Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của toàn thể quý vị đại biểu (Vỗ tay)
- Về nội dung đại hội:
1/. Đảng viên chính thức báo cáo tình hình đảng viên (tổng số đảng viên, chính, dự bị, tuổi đời cao nhất, tuổi đời thấp nhất, tuổi đời bình quân)
2/. Khai mạc đại hội
3/. Chủ tọa thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008 – 2010 và Nghị quyết của chi bộï nhiệm kỳ 2010 - 2012
4/. Thông qua tự phê của chi bộ nhiệm kỳ 2008 - 2010
5/. Ý kiến đóng góp của đảng viên trong chi bộ.
6/. Ý kiến phát biểu giải trình của chi bộ (nếu có)
7/. Biểu quyết các chỉ tiêu (biểu quyết)
8/. Thông qua Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012

9/. Bầu cử:
- Chủ tọa khai thông thể lệ bầu cử.
- Bầu tổ kiểm phiếu (3 người)
- Tiến hành bầu cử
- Kiểm phiếu
- Chủ tọa công bố kết quả.
10/. Phát biểu cảm tưởng, hứa hẹn của tân Bí thư chi bộ.
11/. Ý kiến tiếp thu của chi bộ .
12/. Thông qua Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012.Và chương trình hành động quý III và quý IV năm 2010.
13/. Phát biểu của cấp ủy cấp trên
14/. Bế mạc đại hội.
15/. Chào cờ bế mạc.
*Thời gian đại hội: Khoảng 1 buổi.
*Để đảm bảo điều hành, hoành thành các nội dung đại hội thay mặt ban tổ chức đại hội, tôi xin đề cử chủ tạo và thư ký đại hội gồm các đồng chí sau đây:
- Chủ tọa đại hội gồm:
1/……………………………………………………………………………………
2/……………………………………………………………………………………
3/. Mời đồng chí:……………………………………………………………………………………………………………tham dự
 
Gửi ý kiến