Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuyên đề Clo_l10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tăng
Ngày gửi: 10h:00' 09-01-2010
Dung lượng: 8.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Cho nguyên tử khối: H 1; Li 7; C 12; N 14; O 16; F 19; Na 23; Mg 24; Al 27; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Br 80; Rb 85; Sr 88; Ag 108; Cd 112; Sn 119; Ba 137; Au 197; Pb 207.
Chuyên đề:---- CLO----
Câu 1: Viết hai phản ứng chứng minh rằng ngoài tính oxi hóa là chủ yếu ra, Cl2 còn đôi khi thể hiện tính khử?
Câu 2: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố halogen trong các hợp chất sau đây:
a)F2, NaF, HF, HCl, BaCl2.
b)HClO, HClO2, HClO3, HClO4.
c)Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7.
Câu 3: Viết phản ứng theo sơ đồ sau đây:
a) FeFeCl2FeCl3FeCl2Fe(OH)2FeOFe
b) Cl2HClCuCl2Cu(NO3)2Cu(OH)2CuOCuCl2
Câu 4: Tính khối lượng nguyên tố Cl có trong 5 tấn muối ăn chứa 98%NaCl?
Câu 5: Tính khối lượng kim loại Mg và thể tích khí Cl2 ở đktc đã đi vào phản ứng để thu được 19gam MgCl2?
Câu 6: Tính thể tích khí Cl2 ở đktc thu được trong mỗi trường hợp sau đây:
a) Cho 14,6 gam HCl tác dụng với MnO2
b) Cho 14,6 gam HCl tác dụng với K2Cr2O7.
c) Cho 14,6 gam HCl tác dụng với KMnO4.
Câu 7: a)Viết phản ứng của Cl2 với Al, Cu, H2, dd NaOH, dd Ca(OH)2, dd KOH, dd H2S, dd NaI, dd NaBr? Cho biết vai trò của các chất trong phản ứng?
b)Viết phản ứng của dd HCl đặc với KMnO4, KClO3, K2Cr2O7, MnO2, PbO2, cho biết vai trò của các chất trong phản ứng?
Câu 8: Cho KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc thu được khí Cl2. Tính khối lượng KMnO4 cần thêm vào dung dịch HCl đặc để thu được 6,72 lít Cl2 ở đktc?
Câu 9: Cần phải dùng bao nhiêu gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl 2,5M để thu được lượng khí Cl2 mà khi cho lượng Cl2 này tác dụng với Fe ta thu được 32,5 gam muối FeCl3? Tính thể tích dung dịch HCl 2,5M tối thiểu đã dung?
Câu 10: Cho m gam halogen X tác dụng hoàn toàn với 2,4 gam kim loại Mg, kết thúc phản ứng thu được 9,5 gam muối. Tìm m và halogen X?
Câu 11: Cho m gam đơn chất halogen A tác dụng hết với Mg thu được 19 gam muối, cũng lượng đơn chất halogen A này tác dụng hết với Al tạo ra 17,8 gam muối. Xác định tên và giá trị của m?
Câu 12: Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc, được V lít Cl2 ở đktc. Toàn bộ lượng Cl2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch X. Tính thể tích khí Cl2 ở đktc đã sinh ra và nồng độ mol/lít của các chất trong dung dịch X?
Câu 13: Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hòa để sản xuất xút người ta thu được 560 lít khí Cl2 ở đktc. Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân, biết hiệu suất điện phân là 100%.
Câu 14: Cho 50 gam nước clo vào dung dịch có chứa 5 gam KBr thấy dung dịch chuyển sang màu vàng và KBr vẫn còn dư.
-Giải thích hiện tượng?
-Sau thí nghiệm cô cạn dung dịch thu được 3,22 gam chất rắn, giả sử toàn bộ Cl2 đã phản ứng với KBr, tính nồng độ phần trăm của nước clo?
-Tính khối lượng của từng chất trong chất rắn khan thu được?
Câu 15: Trong một loại nước clo ở 250C, người ta thấy nồng độ của Cl2 là 0,061M còn nồng độ của HCl và HClO đều là 0,03M. Hỏi phải hòa tan bao nhiêu lít khí Cl2 ở đktc vào nước để thu được 50 lít nước clo nói trên?

----------------====== Hết ======----------------
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓