Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo Án Lịch Sử 7(Trọn Bộ, Chi Tiết)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phương Dung
Ngày gửi: 21h:54' 08-01-2010
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 838
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRINH LỊCH SỬ LỚP 7
Tiết
bài
Tên bài dạy


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

HỌC KÌ I
Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến châu Âu
Sự suy vong XHPK- Hình thành tư bản châu Âu
Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến
Trung Quốc phong kiến
Trung Quốc phong kiến (tt)
Ấn Độ phong kiến
Các quốc gia phong kiến Đông-Nam-Á
(tt)
Những nét chung về xã hội phong kiến.
Làm bài tập lịch sử
Xã hội Việt Nam buổi đầu độc lập.
Nước Đại Cồ Việt -Ngô,Đinh,Tiền Lê.
(tt)
Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống.
(tt)
Đời sống kinh tế-văn hoá -I/ Đời sống kinh tế
-II/Đời sống văn hoá.
Bài tập lịch sử chương I và chương II
Ôn tập.
Làm bài tập kiểm tra 1 tiết
Nước Đại Việt thế kỉ thứ XIII. I-Nhà Trần thành lập.
II-Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế
I-Cuộc kháng chiến Lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
II-Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
III-Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288)
IV-Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân XL.....
I-Sự phát triển kinh tế (thời Trần)
II-Sự phát triển văn hoá.
Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kĩV.-I/ Tình hình kinh tế-xã hội.
II- Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly.
Ôn tập chương II và chương III
Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh.
Làm bài tập lịch sử phần chương III
Ôn tập.
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Thời kì miền tây Thanh Hoá................
II- Giải phóng Nghệ An ,Tân Bình ,Thuận Hoá.......
III- Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng(cuối năm 1426-cuối năm 1427 )
Nước Đại Việt thời Lê sơ. I- Tình hình chính trị quân sự, pháp luật.
II- Tình hình kinh tế - xã hội.
III-Tình hình văn hoá, giáo dục.
IV-Một số danh nhân văn hoá xuất sắc dân tộc.
Ôn tập chương IV.
Làm bài tập lịch sử (phần chương IV).
Sự suy vong của nhà nước phong kiến tập quyền(TK XVI-XVIII)
(tt)
Kinh tế ,văn hoá thế kỉ XVI-XVIII.
(tt).
Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ thứ XVIII.
Phong trào Tây Sơn. I-Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.
II-Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm.
III- Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh.
IV-Tây Sơn đánh tan quân Thanh.
Quang Trung xây dựng đất nước.
Làm bài tập lịch sử.
Ôn Tập.
Làm bài tập kiểm tra 1 tiết.
Chế độ nhà Nguyễn. I-Tình hình chính trị- kinh tế.
II-Các cuộc nổi dậy của nhân dân.
Sự phát triển của văn hoá dân tộc. I -văn học,nghệ thuật.
II-Giáo dục ,khoa học-kĩ thuật.
Ôn tập chương V và chương VI.
Làm bài tập lịch sử (phần chương 4)
Tổng kết.
Ôn tập.
Làm bài tập kiểm tra học kì II
Lịch sử địa phương.
Lịch sử địa phương
Lịch sử địa phương


Tuần: 1
Tiết : 1
Ngày soạn: 18/9/2008
GV:Nguyễn Văn Ngọc
SỰ HÌNH THÀNH VÀ
 
Gửi ý kiến