Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De kiem tra lop 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Mạnh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:23' 08-01-2010
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra giữa học kỳ I
Môn: Toán - Lớp 1
Thời gian: 40 phút
Năm học: 2008 - 2009
Đề bài:
Bài 1: Tính.

1
+
2

 2
+
2

 3
+
1
 3
+
2


Bài 2: Tính.
1 + 2 = 1 + 3 = 3 + 0 =

2 + 3 = 1 + 4 = 0 + 3 =
Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
> 3 + 15 4….2 + 1
< ?
= 3 + 24 1 + 44 + 1
Bài 4: Viết phép tính thích hợp.


Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
P. HT. Đã duyệt
Phan Thị Hằng


Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn: Toán - Lớp 1 giữa học kỳ I
Năm học: 2008 – 2009
Thời gian làm bài 40 phút
Bài 1( 2 điểm). Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

1
+
2
3
 2
+
2
4
 3
+
1
4
 3
+
2
5

Bài 2( 3 điểm). Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.
1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 3 + 0 =3

2 + 3 = 5 1 + 4 = 5 0 + 3 = 3
Bài 3( 3 điểm). Điền đúng mỗi phần được 0,75 điểm.
> 3 + 1 < 5 4 > 2 + 1
< ?
= 3 + 2 > 4 1 + 4 = 4 + 1
Bài 4( 2 điểm). Mỗi phép tính đúng được 1 điểm.Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
P. HT. Đã duyệt
Phan Thị Hằng


Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1


đề kiểm tra giữa học kỳ I
Môn: Tiếng việt - Lớp 1
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút


Đề bài: Đọc một trong các bài sau.


Bài 30: ua - ưa
Bài 32: oi - ai
Bài 33: ôi - ơi
Bài 34: ui - ưi
Bài 35: uôi - ươi
Bài 38: eo - ao
Bài 39: au - âu


Thu cúc, ngày tháng năm 2008.

P. HT. Đã duyệt
Phan Thị Hằng

Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn: Tiếng việt - Lớp 1 giữa học kỳ I
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
- Đọc đúng, rõ ràng, lưu loát: 10 điểm.
- Đọc sai vần trừ 0,25 điểm..
- Đọc sai một tiếng trừ 0,5 điểm
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
P. HT. Đã duyệt
Phan Thị HằngPhòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra giữa học kỳ I
Môn: Tiếng việt - Lớp 1
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
Đ
 
Gửi ý kiến