Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản kiểm kê tài sản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Thiện (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:37' 04-01-2010
Dung lượng: 4.9 KB
Số lượt tải: 1103
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT HỒNG NGỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUỜNG THCS THƯỜNG THỚI HẬU A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN THƯ VIỆN
Đơn vị : Trường THCS Thường Thới Hậu A
_________oOo_______

I.Thời gian : Hôm nay vào lúc ………… giờ………… ,Ngày ………… tháng ………… năm 200…
II.Địa điểm : Thư viện Trường THCS Thường Thới Hậu A
III.Thành phần :
1 …………………………………………… (……………………………. )
2…………………………………………. ( …….…………………….. )
3…………………………………………… ( .………………………….. )
4………………………………………….. (……………………………….)
5……………………………………………. (…..………………….………)
IV.Nội dung : Chúng tôi tiến hành kiểm kê như sau :
1. Truyện Thiếu Nhi : Số lượng là :…………………………… quyển .
Hiện còn :………………………… quyển . Mất :……………………… quyển.
- Qua kiểm kê sách thiếu nhi hiện còn …………………..……………….. , mất ……………………..………………
- Lý do :.………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Sách tham khảo : Số lượng là :…………………………… quyển .
Hiện còn :………………………… quyển . Mất :……………………… quyển
- Qua kiểm kê sách thiếu nhi hiện còn …………………..……………….. , mất ……………………..………………
- Lý do :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Sách giáo khoa : Số lượng là :…………………………………………………….. quyển .
Hiện còn :…………………………………………….. quyển . Mất :………………………………… quyển
- Qua kiểm kê sách giáo khoa hiện còn …………………..……………….. , mất ……………………..……………
- Lý do :.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Sách nghiệp vụ : Số lượng là :…………………………… quyển .
Hiện còn :…………………………………………….. quyển . Mất :………………………………… quyển
- Qua kiểm kê sách nghiệp vụ hiện còn …………………..…………… , mất ……………………..………………
- Lý do :.………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.Sách pháp luật: Số lượng là :…………………………… quyển
Hiện còn :…………………………………………….. quyển . Mất :………………………………… quyển
- Qua kiểm kê sách thiếu nhi hiện còn …………………..……………….. , mất ……………………..………………
- Lý do :.………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.Tài liệu : số lượng là…………………………. bản.
Hiện còn :…………………………………………….. bản . Mất :………………………………… bản
- Qua kiểm kê sách thiếu nhi hiện còn …………………..……………….. , mất ……………………..………………
- Lý do :.……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

7.Tủ :
_ Tủ cây kính : Số lượng : ……..……..…Tỉ lệ hao mòn : …………………..…..Trị giá : ………………………
_ Tủ ván ép : Số lượng : ………………..Tỉ lệ hao mòn : ………………………..Trị giá : ……………………….
_ Tủ phích thư viện: Số lượng: ……………………Tỉ lệ hao mòn : …………… …Trị giá : ……………………

8.Bàn
Bàn ván ép : Số lượng : …………… Tỉ lệ hao mòn : …………% Trị giá : ……………………
Bàn ……………………… : Số lượng : …………… Tỉ lệ hao mòn : …………% Trị giá : ……………………
Bàn ……………………… : Số lượng : …………… Tỉ lệ hao mòn : …………% Trị giá : ……………………
9.Ghế :
Ghế dựa mủ : Số lượng : …………… Tỉ lệ hao mòn : ………………% Trị giá : …………………
Ghế cây : Số lượng : …………… Tỉ lệ hao mòn : ………………% Trị giá : …………………
10.Khác :
……………………………. : Số lượng :……………… Tỉ lệ hao mòn : …………………. Trị giá : ……………………
……………………………. : Số lượng :……………… Tỉ lệ hao mòn : …………………. Trị giá : ……………………
Biên bản kết thúc lúc … giờ …. cùng ngày. Có đọc lại cho mọi người cùng nghe.
Chúng tôi thống nhatá với biên bản trên .
HIỆU TRƯỞNG
Người kiểm kê

………………………………………….. ……………………

………………………………………….. ……………………

………………………………………….. ……………………

………………………………………….. ……………………

No_avatar

cam on ban nhiêuCười nhăn răng

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓