Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Điều chế kim lại

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chử Nguyên Châu Anh
Ngày gửi: 11h:04' 24-10-2008
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Điều chế kim loại
Câu 1 : Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ ôxít bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO ? A. Fe , Al , Cu B . Zn , Mg , Fe C. Fe , Mn , Ni
D. Ni , Cu , Ca
Câu 2: Những kim loại nào sau đây chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất của chúng ? A. Fe , Al , Cu B. Al , Mg , K C. Na, Mn ,Ni D. Ni,Cu, Ca
Câu 3: Thổi 1 lượng hh khí CO và H2 dư đi chậm qua một hh nung nóng gồm Al2O3, CuO, Fe2O3, Fe3O4. Kết quả thu được chất rắn gồm :
A. Cu, Fe, Al2O3 B. Cu, FeO, Al C. Cu, Fe3O4, Al2O3 D. Cu, Fe, Al
Câu 4: Từ dd MgCl2 ta có thể điều chế Mg bằng cách :
A. Điện phân dd MgCl2
B. Cô cạn dd rồi điện phân MgCl2 nóng chảy
C. Dùng Na kim loại để khử ion Mg2+ trong dd
D. Chuyển MgCl2 thành Mg(OH)2 rồi thành MgO và khử MgO bằng CO
Câu 5: Để điều chế Ag từ dd AgNO3 người ta làm cách nào trong các cách sau?
1/ Dùng Zn để khử Ag+ trong dd AgNO3 2/ Điện phân dd AgNO3
3/ Cho dd AgNO3 tác dụng với dd NaOH sau đó lọc lấy AgOH ,đem đun nóng để được Ag2O , khử Ag2O bằng CO hoặc H2 ở nhiệt độ cao. Phương pháp đúng là:
A. 1 B. 1 và 2 C. 2 và 3 D. cả 1,2 và 3
Câu 6: Từ Ca(OH)2 người ta điều chế Ca bằng cách nào trong các cách sau?
1/ Điện phân Ca(OH)2 nóng chảy
2/ Hoà tan Ca(OH)2 vào dd HCl sau đó điện phân dd CaCl2 có màng ngăn
3/ Nhiệt phân Ca(OH)2 sau đó khử CaO bằng CO hoặc H2 ở nhiệt độ cao
4/ Hoà tan Ca(OH)2 vào dd HCl , cô cạn dd rồi điện phân CaCl2 nóng chảy.
Cách làm đúng là:
A. 1 và 4 B. chỉ có 4 C. 1,3 và 4 D. cả 1,2,3 và 4
Câu 7: Có 1 hh dưới dạng bột gồm Ag và Cu. Người ta loại bỏ đồng trong hh đó bằng cách:
1/ Cho hh này vào dd AgNO3 dư, Cu tan hết ,sau đó lọc lấy Ag
2/ Cho hh này vào dd HCl, Cu tan hết ta lọc lấy Ag
3/ Đun nóng hh trong oxi dư, sau đó cho hh sản phẩm vào dd HCl, Ag không tan, ta lọc lấy Ag
4/ Cho hh này vào dd HNO3 ,Cu tan, Ag không tan ta lọc lấy Ag.
Cách làm đúng là:
A. 1 và 2 B. 1 và 3 C. 3 và 4 D. cả 1,2,3,4
Câu 8: Để điều chế Fe từ dd FeCl3 thì cách làm thuận tiện nhất là :
A. Dùng Zn để khử Fe3+ trong dd thành Fe
B. Điện phân dd FeCl3 có màng ngăn
C. Chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3 sau đó thành Fe2O3 rồi khử bằng CO ở nhiệt độ cao
D. Cô cạn dd rồi điện phân FeCl3 nóng chảy
Câu 9: Trong quá trình điện phân CaCl2 nóng chảy , ở anot xảy ra pứ:
 
Gửi ý kiến