Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu đánh giá tiêu chuẩn 4 (2)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Vũ Ngọc Minh
Người gửi: Nguyễn Hồng Tiệp
Ngày gửi: 22h:58' 22-12-2009
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 258
Số lượt thích: 0 người
Cơ quan chủ quản: Phòng giáo dục huyện Yên Lạc
Trường: THCS Yên Lạc
Nhóm:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 4: hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục
Tiêu chí 2: Mỗi năm học, nhà trường thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
a) Lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) đảm bảo dự ít nhất 01 tiết dạy / giáo viên; tổ trưởng, tổ phó đảm bảo dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 04 tiết dạy / giáo viên; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, 04 tiết dạy của hội giảng hoặc thao giảng do nhà trường tổ chức và 18 tiết dự giờ đồng nghiệp trong hoặc ngoài nhà trường;
b) Hằng năm, khi các cơ quan cấp trên tổ chức, nhà trường có giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện, quận, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh trở lên (sau đây gọi chung là cấp huyện); trong 04 năm liên tiếp tính từ năm được đánh giá trở về trước, có ít nhất 30% giáo viên trong tổng số giáo viên của nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên và không có giáo viên xếp loại yếu theo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
c) Định kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
1. Mô tả hiện trạng (mục này có thông tin minh chứng kèm theo)
a)
Nhằm đảm bảo thực hiện quy chế chuyên môn trong trường, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch dự giờ, thăm lớp của lãnh đạo trường, của các tổ trưởng, tổ phó và giáo viên.[H4.4.02.01] (Kế hoạch dự giờ của lãnh đạo trường, của các tổ trưởng, tổ phó và giáo viên).
Thực hiện kế hoạch thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên từng năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội giảng, thao giảng trong nhà trường để từ đó đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.[H4.4.02.02] (Kế hoạch tổ chức hội giảng, thao giảng của trường).
Thực hiện theo đúng kế hoạch của nhà trường đưa ra 100% giáo viên trong nhà trường đều đăng ký tham gia hội giảng, ban lãnh đạo, tổ trưởng, tổ phó và giáo viên đã chủ động xắp sếp thời gian để dự giờ và góp ý cho giáo viên. [H4.4.02.03] (Bảng tổng hợp kết quả dự giờ, hội giảng, thao giảng của lãnh đạo, tổ trưởng, tổ phó và giáo viên).
Tuy nhiên do nhà trường tổ chức học 1 ca, cùng một thời điểm số lượng giáo viên lên lớp đông nên số lượng giáo viên đi dự giờ thăm lớp ở một số môn còn ít do không xắp sếp được lịch.
b)
Tăng cường kỷ luật, trật tự trên mọi lĩnh vực của hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thấy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Hàng năm, Nhà trường, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đều tổ chức các cuộc thi giáo viên giỏi, đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các thầy co giáo trong nhà trường. [H4.4.02.04] (Bảng tổng hợp hằng năm về danh sách và kết quả giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện trở lên).
Trong các cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường 100% giáo viên tham gia, trong đó 80% giáo viên xếp loại giỏi, 20% giáo viên xếp loại khá [H4.4.02.05] (Bảng tổng hợp từ kết quả của các Phiếu đánh giá, nhận xét giáo viên hằng năm của nhà trường)
Trong các cuộc thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trường THCS Yên Lạc tham gia đầy đủ các môn do phòng GD, sở GD tổ chức và đạt được kết quả cao, đã được phòng GD và sở GD khen tặng.
c)
Định kỳ, nhà trường rà soát, đánh giá các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi các cấp tạo phương châm cùng nhau bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, cùng nhau thống nhất các vấn đề mà chúng ta phải thực hiện khi dự giờ, thăm lớp để học tập và giúp đỡ lẫn nhau.
2. Điểm mạnh
Tỷ lệ giáo viên tham gia
 
Gửi ý kiến