Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong thuong xuyen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: hai981184@yahoo.com
Người gửi: Trần Bá Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:17' 12-07-2008
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 201
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục và đào tạo nghệ an cộng hoà xã hội chũ nghĩa việt nam
Trường thpt quỳ hợp 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên
Chu kỳ III .năm 2004 – 2008

Giáo viên: Nguyễn văn Vinh
Tổ: Toán - Tin
Trường thpt Quỳ hợp 1

I – mục đích:
Kiến thức:
nắm được cơ sở lý luận
một số thông tin mới về các phương pháp trắc nghiệm khách quan.
Cải tiến phương pháp. lập kế hoạch học tập và bồi dưỡng thường xuyên
Đánh giá giờ học toán ở trường phổ thông.
Kỷ năng:

Xây dựng và thử nghiệm cách soan giao an điện tử , giáo án theo chương trình mới đổi của bộ giáo duc và đào tạo.
thực hành xây dựng ngân hàng câu hỏi về trắc nghiệm khách quan đúng sai. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn dựa trên chương trình THPT.
Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm dùng chung cho các khối thi kiểm tra hoc kỳ và thi khảo sát chat lượng .
Thái độ:
Thường xuyên nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, và theo kip với xu thế phat triển của nền giáo dục.
II – Nội dung:
Phương pháp đánh giá giờ học TD trong trường phổ thông:
Đánh giá soạn giáo án.
Đánh giá bài học .
Đánh giá từng phần bài học.
Đánh giá về sử dụng thời gian và LVĐ.
Cải tiến phương pháp lập kế hoạch giáo dục thể chất trong trường học.
kế hoạch dài hạn.
nội dung công tác GDTC và huấn luyện thể thao trong trường học.
Mục tiêu và kế hoạch thi đấu.
Tổ chức thi đấu.
3.Vận dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong đánh giá chất lượng giáo dục thể chất trong trường học.
Khái niệm và phân loại trắc nghiệm.
So sánh trắc nghiệm tự luận hay luận đề và trắc nghiệm khách quan.

Sở giáo dục và đào tạo nghệ an cộng hoà xã hội chũ nghĩa việt nam
Trường thpt quỳ hợp 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên
Chu kỳ III .năm 2004 – 2008

Giáo viên: Trâng Bá Hải
Tổ: Toán - Tin
Trường thpt Quỳ hợp I

Thời gian
Nội dung học tập
Địa điểm

T8 - 2004
- Học tập các văn bản hướng dẫn của sở GD - ĐT
Trường THPT


- Học tập tư tưởng Hổ Chí Minh
Quỳ Hợp 1


- Nghiên cứu tài liệu thí điểm SGK lớp 10- Trao đổi thảo luận tài liệu


T9 - 2004
- Viết thu hoạch sau khi nghiên cứu SGK thí điểm10
NT

T10 - 2004
- Tự nghiên cứu, rút ra đổi mới phương pháp dạy.
NT


- Trao đổi thảo luận nhóm tổ.


T11 - 2004
- Soạn bài và áp dụng phương pháp dạy mới
NT


- Thao giảng tổ nhóm rút kinh nghiệm


T12 - 2004
- Tự nghiên cứu. tiếp tục dự giờ rút kinh nghiệm
NT

T1 - 2005
- Học tập chuyên đề đổi mới cách dạy cách học ( do sở GD - ĐT ) tổ chức.
Trường THPT
Quỳ châu


- Viết bài thu hoạch


T2 – 2005
- Dự giờ nhóm để rút kinh nghiệm.
NT


- thảo luận tổ nhóm để rút mkinh nghiệm


T3 - 2005
- Dự giờ nhóm để rút kinh nghiệm.
NT


- thảo luận tổ nhóm để rút mkinh nghiệm


T4,5,6-2006
- Tự học tập nghiên cứu chuyên đề bồi dưởng thường xuyên ( theo tài liệu đổi mới cách dạy cách học) của thầy giáo Nguyễn Tài Công).
NT

T7,8 - 2005
- Tự nghiên cứu
NT

T9,10,11-2005
- Dự giờ rut kinh nghiệm,nhóm tổ
NT

T12 - 2005
- Tiếp thu chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức
Trung tâm giáo duc thường xuyên Nghệ An

T1,5- 2006
- Ap dụng, đổi mới phương pháp giảng dạy trong các giờ lên lớp.
Trường THPT Quỳ Hợp 1


- Trao đổi ở nhóm, tổ để rút kinh nghiệm.
NT

T 6 - 2006
- Tự nghiên cứu tài liệu


T 7,8 - 2006
Học tập chuyên đề về phương pháp mới ( thay sách giáo khoa lớp 10 ) do Sở GD - ĐT tổ chức
Viết bài thu hoạch.
Tại Trường THPT Quỳ châu


T9,12 - 2006
Tự nghiên cứu SGK lớp 11
Trau dồi kiến thức
Tại Trường THPT Quỳ Hợp 1


- Trao đổi ở tổ nhóm chuyên môn- Ap dụng thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp trong các giờ dạy.- Dự giờ theo kế hoạch của trường.


T1->T6-2007
- Tự nghiên cứu
NT


- Dự giờ để học tập và rút kinh nghiệm


T7->T8 - 2007
- Học tập chuyên đềvề phương pháp mới ( thay SGK lớp 11) do sở tổ chức và thầy .Phạm Mạnh Quyết giảng dạy
Tại Trường THPT Nội Trú Quỳ Châu


- Viết bài thu hoạch.


T9->T12
- Tự nghiên cứu tài liệu
Tại Trường THPT Quỳ Hợp 1


- Dự giờ rút kinh nghiệm.


T1->T6 - 2008
- Tự nghiên cứu tài liệu chuyên đề thay sách giáo khoa 11
NT


- Dự giờ rút kinh nghiệm.


T7,8 - 2008
- Học tập chuyên đề về phương pháp đổi mới ( thay SGK lớp 12) do sở tổ chức.- Viết thu hoạch.


T9->T12-2008
- Tự nghiên cứu tài liệu.
Trường THPT Quỳ Hợp 1


- Phối hợp với tổ nhóm chuyên môn.- Dự giờ rút kin nghiệm


 Người lập kế hoạch

Trần Bá Hải
 
Gửi ý kiến