Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT SINH HỌC LỚP 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Quốc Ủy (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:25' 14-12-2009
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
MÔN SINH HỌC
I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC:
Cả năm: 70 tiết, mỗI tuần 2 tiết, 35 tuần
Học kì I: 36 tiết, 18 tuần thực học
Học kì II: 34 tiết, 17 tuần thực học
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNGTRÌNH
Học kì I
Tiết 1: Đặc điểm của cơ thể sống
Tiết 2: Nhiệm vụ của sinh học
Đại cương về thực vật
Tiết 3: Đặc điểm chung của thực vật
Tiết 4: Có phảI tất cả thực vật đều có hoa?
Chương I: Tế bào thực vật
Tiết 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
Tiết 6: Quan sát tế bào thực vật
Tiết 7: Cấu tạo tế bào thực vật
Tiết 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào
Chương II: Rễ
Tiết 9: Các loạI rễ, các miền của rễ
Tiết 10: Cấu tạo miền hút của rễ
Tiết 11: Sự hút nước và muốI khoáng của rễ
Tiết 12: Sự hút nước và muốI khoáng của rễ (tiếp theo)
Tiết 13: Biến dạng của rễ
Chương III: Thân
Tiết 14: Cấu tạo ngoài của thân
Tiết 15: Thần dài ra do đâu
Tiết 16: Cấu tạo trong của thân non
Tiết 17: Thân to ra do đâu
Tiết 18: Vận chuyển các chất trong thân
Tiết 19: Biến dạng của thân
Tiết 20: Ôn tập
Tiết 21: Kiểm tra 1 tiết
Chương IV: Lá
Tiết 22: Đặc điểm bên ngoài của lá
Tiết 23: cấu tạo trong của phiến lá
Tiết 24: Quang hợp
Tiết 25: Quang hợp (tiếp theo)
Tiết 26: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp
Tiết 27: Cây có hô hấp không?
Tiềt 28: Phần lớn nuớc vào cây đã đi đâu?
Tiết 29: Biến dạng của lá
Chương V: Sinh sản sinh dưỡng
Tiết 30: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Tiết 31: Sinh sản sinh dưỡng do ngườI
Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính
Tiết 32: Cấu tạo và chức năng của hoa
Tiết 33: Các loạI hoa
Tiết 34: Ôn tập học kì I
Tiết 35: Kiểm tra học kì I
Học kì II
Tiết 36: Thụ phấn
Tiết 37: Thụ phấn (Tiếp theo)
Tiết 38: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
Chương VII: Quả và hạt
Tiết 39: Các loại quả
Tiết 40: Hạt và các bộ phận của hạt
Tiết 41: Phát tán của quả và hạt
Tiết 42: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Tiết 43, 44: Tổng kết vể cây có hoa
Chương VIII: Các nhóm thực vật
Tiết 45: Tảo
Tiết 46: Rêu – Cây rêu
Tiết 47: Quyết – Cây dương xỉ
Tiết 48: Ôn tập
Tiết 49: Kiểm tra giữa học kì II
Tiết 50: Hạt trần – Cây thông
Tiết 51: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín
Tiết 52: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Tiết 53: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
Tiết 54: Sự phát triển của giới thực vật
Tiết 55: Nguồn gốc cây trồng
Chương IX: Vai trò của thực vật
Tiết 56: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
Tiết 57: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
Tiết 58: Vai trò của thực vật đốI với động vật và đối với đời sống con người
Tiết 59: Vai trò của thực vật đốI với động vật và đối với đời sống con người (Tiếp theo)
Tiết 60: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Chương X: Vi khuẩn - Nấm - Địa y
Tiết 61, 62: Vi khuẩn
Tiết 63: Mốc trắng và nấm rơm
Tiết 64: Đặc điểm sinh học và tầm quang trọng của nấm
Tiết 65: Địa y
Tiết 66: Ôn tập
Tiết 67: Kiểm tra học kì II
Tiết 68, 69, 70: Tham quan thiên nhiên
III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Chương trình Sinh học 6 gồm 54 bài, trong đó có 01 bài mở đầu, 52 bài học và 01 bài tham quan thiên nhiên. Những bài dài và khó được dành nhiều thời gian hơn (2 tiết) Tổng số tiết dành cho việc dạy Sinh học 6 là 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết, trong đó 61 tiết dành cho việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và 06 tiết dành cho ôn tập kiểm tra, 03 tiết tham quan thiên nhiên. Trong quá trình thực hiện cần bảo đảm các yêu cầu sau:
1. Nội dung dạy học của mỗi tiết cầm bám sát sách giáo khoa và tham khảo thêm hướng dẫn trong sách giáo viên. Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị của từng trường mà giáo viên
 
Gửi ý kiến