Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tu chon Dai 7 ca nam (3 cot)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Hà Tuyên
Ngày gửi: 10h:42' 10-12-2009
Dung lượng: 401.5 KB
Số lượt tải: 1802
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ (4 Tiết)
Lớp ............Tiết(TKB):.............Ngày dạy:..............Sĩ số:...............Vắng: ............
Lớp ............Tiết(TKB):.............Ngày dạy:..............Sĩ số:...............Vắng: ............
TIẾT 1: CỘNG , TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ
I- MỤC TIÊU:
-HSnắm vững các quy tắc cộng trừ số hữu tỉ ; hiểu quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ .
có kỹ năng làm các phép cộng trừ nhanh và hợp lý .
-có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế
II-CHUẨN BỊ : -HS ôn lại cách cộng trừ phân số ; qui tắc chuyển vế, qui tắc dấu ngoặc ở lớp 6- ônlại tính chất của đẳng thức
III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
1-Ổn định : Kiểm tra sỉ số hs
2-Các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Ghi bảng

Hoạt động 1:
GV: Đưa ra các câu hỏi hệ thống kiến thức
động 2: Giải bài tập

-lưu ý cho hs cách viết phân số có mẫu âm thành mẫu dương (chỉ cần đổi dấu cả tử và mẫu )
-khi biễu diễn cố hữu tỉ trên trục số hoặc so sánh 2 số hữu tỉ phải viết về mẫu dương
-Gv hd bài tập 5:và rút ra kết luận : trên trục số giữa 2 điểm hữu tỉ khác nhau bao giờ cũng có ít nhất một điểm hữu tỉ nữa và do dó có số điểm hữu tỉ

-cách cộng , trừ 2 số hữu tỉ ?
- nội dung chính của qui tắc chuyển vế
-Yêu cầu HS làm bài tập


-Cho HS nhắc lại trọng tâm của bài cần nhớ?
-Cho HS làm bài tập 11,12,16-SGK/12
-Bài 12: thảo luận nhóm
HS: Suy
-hs làm miệng bài tâp1
-hs cả lớp làm bài


2 HS làm bài tập , cả lớp cùng làm
cả lớp làm bài
-HS nhắc lại cách nhân, chia 2 số hữu tỉ
-Hai HS lên bảng làm bài 11c.d
HS thảo luận nhóm bài 12 và thi đua xem nhóm nào tìm được nhiều cách nhất
1.
2. , , nhân, chia hai


3-Bài tập :
bài 1-sgk
ta có: vì xaa+a2axaa+ba+b<2b=> ztừ (1)và (2)=>xbài 2
thực hiện phép tính một cách hợp lý: 

Bài 3: Tính :

Bài 4:

Bài 5: a) 0
b) -5

Hoạt động 4:Cũng cố-dặn dò
-Cho HS nhắc lại trọng tâm của bài cần nhớ?
-Cho HS làm bài tập


Lớp ............Tiết(TKB):.............Ngày dạy:..............Sĩ số:...............Vắng: ............
Lớp ............Tiết(TKB):.............Ngày dạy:..............Sĩ số:...............Vắng: ............

TIẾT 2: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ -
CỘNG ,TRỪ , NHÂN ,CHIA SỐ THẬP PHÂN
I- MỤC TIÊU :
-HS hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
-Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ; có kỹ năng cộng trừ nhân chia các số thập phân .
-Có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý .
II- CHUẨN BỊ : -HS ôn tập theo hd3 tiết trước
-trục số - bảng hoạt động nhóm
III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
Ổn định : Kiểm tra sĩ số học sinh
Các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng

Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ
-Nêu cách rút gọn phân số
-Cách so sánh 2 số hữu tỷ
-các tính chất cơ bản của phép cộng và nhân ?
-Định nghĩa Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ
Hoạt động 2: sữa bài VN
-gọi một hs lên sữa bài 17-2
Cho Hs cả lớp theo dõi và nhận xét

Hoạt động 3: Bài luyện tại lớp
Cho HS làm bài 21
 
Gửi ý kiến