Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO AN HOA 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Tẻn
Ngày gửi: 14h:14' 25-06-2008
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
Đơn vị: Trường THPT Giá Rai
Tổ : Hoá
Giáo Viên : Hình Mỹ Điều

GIÁO ÁN
Bài 11 : AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT
I/ Mục tiêu :
HS biết : Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng, phương pháp điều chế axit photphoric và muối photphat.
Nhận biết ion PO43-
HS hiểu : Tính chất hoá học của axit photphoric va muối phot phat.
Rèn luyện kỹ năng:
+Viết công thức cấu tạo của H3PO4
+Viết PTHH dạng phân tử và ion thu gọn.
+Nhận biết axit photphoric và muối photphat bằng phương pháp hoá học.
+Giải bài tập hoá học: tính theo khối lượng, thành phần trăm khối lượng.
II/ Chuẩn bị :
Giáo Viên : Soạn giáo án, phiếu học tập.
Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất làm trước thí nhgiệm.
Học Sinh : Soạn trước nội dung bài mới theo yêu cầu của giáo viên.
III/ Hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên + học sinh
 Nội dung lưu bảng

Hoạt động 1

HS viết CT electron, CTCT của H3PO4 ?


HS xác định số oxh của photpho trong hợp chất H3PO4 ?

Cho HS quan sát lọ đựng H3PO4 sau đó nhận xét về tính chất vật lí của H3PO4 ?

HS đọc SGK

Hoạt động 2:
HS viết PT điện li của H3PO4
Nấc 1: H3PO4 H+ + H2PO4-
Nấc 2: H2PO4- H+ + HPO42-
Nấc 3: HPO42- H+ + PO43-

HS nhận xét: Độ mạnh yếu của axit H3PO4 khi phân li trong nước ?


Nhận xét : Trong dung dịch H3PO4 tồn tại các ion nào ?

HS viết PTHH của phản ứng ( dạng phân tử và ion thu gọn ) khi cho H3PO4 tác dụng với dung dịch NaOH vào
phiếu học tập.
Giáo Viên : ngoài ra, ta có thể viết các muối axit phản ứng với NaOH theo sơ đồ sau :
NaH2PO4 Na2HPO4 Na3PO4
HS rút ra nhận xét : sản phẩm tạo ra khi cho H3PO4 tác dụng với NaOH ?

HS : Trong phân tử H3PO4, P có số oxh là +5 tương tự HNO3 , N có số oxh +5 . Vậy H3PO4 có tính oxi hoá không ? tại sao ?
H3PO4 không có tính oxi hoá vì trong dung dịch ion PO43- rất bền vững.

Trong PTN H3PO4 được điều chế bằng cách nào ? Viết PTHH của phản ứng ?

Trong công nghiệp H3PO4 được sản xuất bằng cách nào ? Viết PTHH của phản ứng ?

Ngoài ra, người ta đốt cháy photpho để thu P2O5,rồi cho P2O5 tác dụng với nước.
4P + 5O2 2P2O5
P2O5 + 3H2O 2H3PO4

Hoạt động 4 :

H3PO4 tạo được những muối nào ?
HS cho VD minh hoạ ?
Muối đihiđrôphotphat
Muối hiđrôphotphat

Muối photphat

GV cho học sinh xem bảng tính tan => nhận xétGV: Có 3 ống nghiệm không dán nhãn đựng 3 dung dịch riêng biệt : Na3PO4, NaCl, NaNO3 .Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch trên.
HS thảo luận nhóm
=> kết luận

GV: Để nhận bioết ion PO43- trong dung dịch muối photphat dùng loại thuốc thử nào?

A/ AXIT PHOTPHORIC:
I/ Cấu tạo phân tử :
H3PO4 : có công thức cấu tạo
H - O
H - O P = O
H - O

Trong hợp chất H3PO4 , photpho có số oxi hoá cao nhất là +5
II/ Tính chất vật lí :
Là chất tinh thể trong suốt.
Rất háo nước, dễ chảy rữa, dễ tan trong nước.
- Thường là dung dịch đặc sánh, không màu có nồng độ 85%.

III/ Tính chất hoá học :

1. H3PO4 là axit có độ mạnh trung bình, có tất cả những tính chất chung của axit. Trong dung dịch nước nó phân li theo từng nấc.
Trong dung dịch H3PO4 tồn tại các ion : H+ , H2PO4- ,HPO42- , PO43- và phân tử H3PO4 .
2.Tuỳ theo tỉ lệ số mol giữa axit H3PO4 và kiềm mà tạo nên các sản phẩm muối photphat khác nhau.
3.Khác với HNO3 , H3PO4 không có tính oxi hoá.

Kết luận : H3PO4 là axit 3 nấc, có độ mạnh trung bình và không có tính oxi hoá như HNO3.

IV/ Điều chế :
1.Trong PTN :
Dùng HNO3 đặc oxi hoá photpho
P + 5HNO3 H3PO4 + 5NO2+H2O

2.Trong công nhgiệp :
Cho H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphoric hoặc quặng aptit.
Ca3(PO4)2+3H2PO4 đ 2H3PO4+3CaSO4


V/ Ứng dụng :
Dùng để điều chế muối photphat, sản xuất phân lân . . .
B/ MUỐI PHOTPHAT:
Muối photphat là muối của axit photphoric.I/ Tính tan :
Muối trung hoà : Na+, K+,NH4+ đều tan trong nước.Với các kim loại khác chỉ có muối đihiđro photphat là tan, ngoài ra đều không tan hoặc ít tan.
II/ Nhận biết ion photphat:


Thuốc thử để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat là bạc nitrat.

Hoạt động 5:
Củng cố
Hướng dẫn về nhà: Theo yêu cầu của GV
 
Gửi ý kiến