Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giao án toán hình lớp 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Phi Long
Ngày gửi: 07h:23' 17-06-2008
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 277
Số lượt thích: 0 người

Tiết : 1- 2
Ngày / /
Chương I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

§1:MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
TRONG TAM GIÁC VUÔNGI . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
HS nắm được : Nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1
Biết thiết lập các hệ thức b2= ab’,c2=ac’,h2=b’c’,ha=hc và  dướI sự dẫn dắt của GV
HS có kỹ năng vận dụng các hệ thức trên để giảI bài tập


II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Thước thẳng, thước đo góc ,êke


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

 Kiểm tra bài cũ


GV kiểm tra bài cũ

Học sinh thực hiệnHoạt động 1Hệ thức giữa cánh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
Định lí 1:Trong một tam giác vuông ,bình phương mỗI cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền
Thực hiện phần chứng minh

Học sinh xét các tam giác đồng dạng
Theo hướng dẫn của giáo viên

Làm bài tập 1 (sgk)

 Hoạt động 2Một số hệ thức liên quan tớI đường cao
Định lí 2: Trong một tam giác vuông ,bình phương đường cao ứng vớI cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huỳên
Thực hiện phần chứng minh

Học sinh xét các tam giác đồng dạng
Theo hướng dẫn của giáo viên


h2=b’c’ Hoạt động 3Đặt vấn đề : xét hình 1 Sách giáo khoa
GV hướng dẫn thực hiện

Định lí 3: Trong một tam giác vuông ,tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng

GV gợi ý chứng minh
Thực hiện phần ? 1 (sgk)
Làm bài tập 1 (sgk)bc2=ah Hoạt động 4


Đặt vấn đề : xét hình 2 Sách giáo khoa
GV hướng dẫn thực hiện

Định lí 4: Trong một tam giác vuông ,nghịch đảo của bình phương đường cao ứng vớI cạnh huyền bằng tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông

GV gợi ý chứng minh (biến đổi từ hệ thức cần chứng minh ) theo phương pháp phân tích đi lên
Thực hiện phần ? 2 (sgk)
Làm bài tập 3 (sgk)


Luyện tập củng cố kiến thức


Làm các bài tập 1,2,3,4(sách bài tập)
Chú ý: Trong các ví dụ và bài tập tính toán bằng số của chương này ,các số đo độ dài ở mỗI bài không ghi đơn vị là cùng số đo


Hướng dẫn công việc tạI nhà


Xem lạI : các nội dung trong tiết đã học, làm tiếp các bài tập còn lại các kiến thức trong tiết vừa học, nghiên cứu tiết tiếp theocác kiến thức trong tiết vừa học, nghiên cứu tiết tiếp theo : luyện tập


IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:Tiết : 3-4
Ngày / /
LUYỆN TẬPI . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
HS nắm được : CÁCH VẬN DỤNG các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1
Biết thiết vận dụng các hệ thức b2= ab’,c2=ac’,h2=b’c’,ha=hc và  dướI sự dẫn dắt của GV. HS có kỹ năng vận dụng các hệ thức trên để giảI bài tậpII. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Thước thẳng, thước đo góc ,êke
Học sinh chuẩn bị các bài tập 5,6,,7,8,đã dặn trong tiết lý thuyết


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

 Kiểm tra bài cũ


GV kiểm tra bài cũ

Học sinh thực hiệnHoạt động 1

Nhắc lại : Định lý 1

GiớI thiệu và phân tich bài tập 5 Sách giáo khoa

Học sinh nêu lại định lý 1

Làm bài tập 5 (sgk)

 Hoạt động 2

Nhắc lại : Định lý 2

GiớI thiệu và phân tich bài tập 6 Sách giáo khoa

Học sinh nêu lại định lý 2

Làm bài tập 6 (sgk)

 Hoạt động 3

Nhắc lại : Định lý 3

GiớI thiệu và phân tich bài tập 7 Sách giáo khoa

Học sinh nêu lại định lý 3

Làm bài tập 7 (sgk)

 Hoạt động 4


GiớI thiệu và phân tich bài tập 8,9 Sách giáo khoa


Làm bài tập 8 (sgk)


Luyện tập củng cố kiến thức

Làm các bài tập 5,6,7,8 (sách bài tập)


Hướng dẫn công việc tạI nhà

Xem lạI : các nội dung trong tiết đã học, làm tiếp các bài tập còn lại các kiến thức trong tiết vừa học, nghiên cứu tiết tiếp theo


IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:Tiết : 5 - 6
Ngày / /
 §2: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌNI . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
HS nắm được các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn .Hiểu được các định nghĩa như vầy là hợp lí .Các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng a Tính được các tỉ số lựơng giác của ba góc đặc biệt là 30o,45o ,60o
Nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau Biết dựng góc khi cho một trong các tỉ số lượng giác của nó
HS có kỹ năng vận dụng và giải bài tập có liên quan


II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

Thước thẳng, thước đo góc ,êke
Ôn lại cách viết các hệ thức tỷ lệ giữa cá cạnh của tam giác đồng dạng


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

 Kiểm tra bài cũ


GV kiểm tra bài cũ

Học sinh thực hiệnHoạt động 1


Khái niệm tỉ số lương giác của một góc nhọn

a)Mở đầu (Hướng dẫn gợi ý để giới thiệu đến định nghĩa)


GV hướng dẫn học sinh thực hiện phần ? 1 (sgk)

b)Định nghĩa
Tỉ số giữa cạnh đốI và cạnh huyền được gọI là sin của góc a ,kí hiệu sin(
Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọI là côsin của góc a ,kí hiệu cos(
Tỉ số giữa cạnh đốI và cạnh kề được gọI là tang của góc a ,kí hiệu tg( ( hay tang( )
Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đốI được gọI là côtang của góc a ,kí hiệu cotg( (hay cot( )


Thực hiện phần ? 1 (sgk)Hướng dẫn học sinh nêu nhận xét :


Nhận xét : Từ định nghĩa trên dễ thấy các tỉ số lượng giác của một góc nhọn luôn tương đương
Và ta có sin( <1 , cos( <1


Thực hiện phần ? 2 (sgk)


 Hoạt động 2Thực hiện phần ? 3 (sgk)
GV hướng dẫn cách dựng


Thực hiện phần ? 3 (sgk) Hoạt động 3


Tỉ số lương giác của hai góc nhọn phụ nhau
Định lí : Nếu hai góc nhọn phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia ,tang góc này bằng côtang góc kia
Chú ý : Từ nay khi viết các tỉ số lương giác của Một góc trong tam giác ,ta bỏ kí hiệu “ ” đi .Chẳng hạn ,viết sin A thay cho sin Â
Thực hiện phần ? 4 (sgk)SinC =CosB


Học sinh Làm các ví dụ 5, 6, 7 (sgk)


Luyện tập củng cố kiến thức


Làm các bài tập 10, 11, 12 (Sách giáo khoa )


Hướng dẫn công việc tạI nhà


Xem lạI : các nội dung trong tiết đã học, làm tiếp các bài tập còn lại
Học sinh chuẩn bị các bài tập 13,14,15,16


IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
Tiết : 7
Ngày / /
LUYỆN TẬPI . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
HS vận dụng được các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn .Hiểu được các định nghĩa như vầy là hợp lí .Các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng a Tính được các tỉ số lựơng giác của ba góc đặc biệt là 30o,45o ,60o
Nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau Biết dựng góc khi cho một trong các tỉ số lượng giác của nó
HS có kỹ năng vận dụng và giải bài tập có liên quan


II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Thước thẳng, thước đo góc ,êke
Học sinh chuẩn bị các bài tập 13,14,15,16 đã dặn trong tiết lý thuyết


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

 Kiểm tra bài cũ


GV kiểm tra bài cũ

Học sinh thực hiệnHoạt động 1

Nhắc lại : sin( của góc nhọn ( trong tam giác vuông
Phương pháp dựng góc nhọn (


GiớI thiệu và phân tich bài tập 13 a Sách giáo khoa

Học sinh nêu lại : sin( của góc nhọn ( trong tam giác vuông
Học sinh nêu :Phương pháp dựng góc nhọn (

Làm bài tập 13a (sgk)
Thực hiện tương tự cho câu b,c,d .

 Hoạt động 2

Nhắc lại : các tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

GiớI thiệu phân tich và gợi ý bài tập 14 Sách giáo khoa

Học sinh nêu lại các tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

Làm bài tập 14 ( Sách giáo khoa )

 Hoạt động 3


GiớI thiệu và phân tich bài tập 15 Sách giáo khoa


Làm bài tập 15(sgk)

 Hoạt động 4


GiớI thiệu và phân tich bài tập 16, 17 Sách giáo khoa


Làm bài tập 16, 17 (sgk)

Luyện tập củng cố kiến thức

Làm các bài tập 21,22,23,24 (sách bài tập)

Hướng dẫn công việc tạI nhà

Xem lạI : các nội dung trong tiết đã học, làm tiếp các bài tập còn lại các kiến thức trong tiết vừa học, nghiên cứu tiết tiếp theo
Làm các bài tập 25,26,27,29 (sách bài tập)


IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:

Tiết : 8- 9
Ngày / /
 §3: BẢNG LƯỢNG GIÁC - TÌM TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GÓC BẰNG MÁY TÍNH ĐIỆN TỬI . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
HS nắm được cấu tạo của bảng lượng giác dựa trên quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau Thấy được tính đồng biến của sin và tang ,tính nghịch biến của cosin và côtang ( khi góc a tăng từ 0o đến 90o ( 0o HS có kỹ năng tra bảng để tìm các tỉ số lượng giác khi cho biết số đo góc và ngược lạI ,tìm số đo góc khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó
Vận dụng máy tính điện tử để tính tỷ số lượng giác và góc bằng máy tính điện tử


II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Thước thẳng, thước đo góc ,êke
Bảng lượng giác
Máy tính điện tử


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

 Kiểm tra bài cũ


GV kiểm tra bài cũ

Học sinh thực hiệnHoạt động 1


GiớI thiệu
Cấu tạo của bảng lương giácHọc sinh xem hướng dẫn

 Hoạt động 2


Cách dùng bảng
a)Tìm tỉ số lương giác của một góc nhọn cho trước
Chú ý : Khi sử dụng bảng VIII hay bảng IX ,đốI vớI những góc có số phút khác bộI của 6 ,ta dùng phần hiệu chính theo nguyên tắc :
_Đối vớI sin và tang ,góc lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn ) thì cộng thêm ( hoặc trừ đi ) phần hiệu chính tương ứng
_ ĐốI vớI côsin và côtang thì ngược lạI , góc lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn
 
Gửi ý kiến