Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hệ thống pháp luật tôn giáo

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Trâm
Ngày gửi: 09h:51' 01-12-2009
Dung lượng: 666.4 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TÔN GIÁO
Trình bày: Nhóm 10 – ĐH23AV03
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TÔN GIÁO
Khái niệm luật tôn giáo
Hệ thống luật hồi giáo
Một số hệ thống luật tôn giáo khác
Một hệ thống tôn giáo được dùng như một nguồn tài liệu pháp luật
KHÁI NIỆM LUẬT TÔN GIÁO
"Các quy phạm tôn giáo được nâng lên thành quy phạm pháp luật" và "được các quốc gia dùng để điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong xã hội" (Ths Đỗ Thị Mai Hạnh)
HỆ THỐNG LUẬT HỒI GIÁO
Quá Trình Hình Thành
2. Các Nguồn Cấu Thành Luật Hồi Giáo
3. Đặc Điểm Của Luật Hồi Giáo
Hình Thành
- Sự ra đời của Hồi giáo gắn liền với tên tuổi giáo chủ Mohammed
- Cùng với việc mở rộng phạm vi truyền đạo Mohammed liên minh với các bộ tộc, dùng sức mạnh buộc các thế lực còn lại phải quy thuận theo Hồi giáo.
- Cuộc cách mạng do Mohammed lãnh đạo là một cuộc cách mạng tôn giáo và cải cách xã hội kết hợp với nhau. Sự ra đời của Hồi giáo đã mở ra một thời kỳ lịch sử mới thống nhất trên bán đảo Ảrập.
Các Nguồn Của Hệ Thống Pháp Luật Hồi Giáo
Idjimá
Qiyas
KINH KORAN
KINH SUNA
Các Nguồn Của Hệ Thống Pháp Luật Hồi Giáo
1/ Kinh Koran ? "Thành tố đầu tiên mang tính chất chủ đạo"
"Là nguồn luật cao nhất của Luật Hồi giáo" (Tạp chí KHPL 3(34)2006)
? Đây là nguyên tắc cơ bản để đánh giá hành vi của con người về phương diện Pháp luật và Đạo đức
Hành vi của con người
H/v bắt buộc phải làm
H/v nên làm
H/v mang tính chất tự nguyện
H/v bị cấm
H/v đáng chê trách
2/ Kinh Sunna ? Chi tiết hóa những vấn đề chưa rõ trong Kinh Koran
3/ Idjimá ? ra đời trên cơ sở sự thống nhất trên quan điểm pháp luật
của các học giả pháp lý Đạo Hồi
4/ Qiyas ? là án lệ được tuyên bởi các thẩm phán cấp cao
Các thẩm phán của các nước theo luật Hồi Giáo có thể sử dụng các tiền lệ pháp đó để giải quyết một vụ việc mới phát sinh sau này mà hướng giải quyết vụ việc đó không được đề cập trong Kinh Koran, Kinh Sunna, Idjimá.

Các Nguồn Của Hệ Thống Pháp Luật Hồi Giáo
- Kinh Koran và Kinh Sunna là 2 nguồn luật chủ đạo nhất, có giá trị pháp lý cao nhất; đồng thời thể hiện là nguồn luật mang tính thần thánh.
- Idjimá và Qiyas là nguồn luật bổ trợ cho 2 luật trên nhưng không thể thiếu trong hệ thống pháp luật Hồi Giáo và là sự thể hiện cho việc điều chỉnh pháp luật bằng việc kết hợp những tư tưởng thần thánh tự nhiên với lý trí và sự thông thái của con người
KẾT LUẬN
ĐẶC ĐIỂM
Đạo Hồi ? Quốc Đạo
Các quy định trong kinh thánh của Đạo Hồi ? LUẬT
Không có sự tách rời giữa nhà thờ và nhà nước
Một số bộ luật trong hệ thống
LUẬT HÌNH SỰ
Hudud: tội phạm chống lại chúa, bao gồm 7 tội. Đây là tội phạm nặng nhất.

Quesas: là các tội phạm đòi hỏi sự trả thù của người bị hại hoặc gia đình người bị hại.

- Các tội Taazir
HÌNH PHẠT:
- Trả bằng tiền
- Trả bằng thân thể họăc cuộc sống của mình
LUẬT DÂN SỰ
Hợp đồng dân sự:
Vấn đề thừa kế:
Đòi hỏi các bên tham gia hợp đồng lập thành văn bản và phải có ít nhất 2 người đàn ông hay 1 người đàn ông và 2 người phụ nữ làm chứng
(Kinh Koran câu 2.282)
VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
- Người đàn ông là người có uy thế tuyệt đối trong gia đình:( có nhiều vợ và không giới hạn người hầu..)

1 số nước có tập quán cướp dâu.
Hôn nhân phải môn đăng hộ đối.
Con cô con cậu có thể kết hôn với nhau để giữ tài sản trong dòng họ.
LUẬT TỐ TỤNG
Thủ tục tố tụng được quy định trong kinh Koran.
Người làm chứng:

- 2 người đàn ông hoặc 2 người đàn bà và 1 người đàn ông
-1 người làm chứng thì đương sự sẽ thề trước đấng Allah. Lời thề này được coi là bằng chứng trung thực nhất
LUẬT NHÀ NƯỚC
1. Chính thể quân chủ chuyên chế
- Bộ máy nhà nước chỉ có 2 nhánh: Hành pháp và tư pháp, không có nghị viện lập pháp, chỉ có đấng Allah mới có quyền làm ra luật.
Nhà vua là người duy nhất nắm trong tay quyền lực chính trị và là lãnh tụ tôn giáo tối cao của vương quốc, là người có quyền xét xử (tư pháp cao nhất).
- Kinh Koran haïn cheá quyeàn löïc cuûa nhaø vua, nhaø vua trò vì phaûi tham khaûo yù kieán cuûa nhaân daân vaø caàn ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc hoïc giaû toân giaùo.
2. Chính thể Cộng hòa hồi giáo
Quyền lực tối cao về chính trị và tôn giáo thuộc về lãnh tụ tôn giáo của quốc gia.
Cơ quan hành pháp: Tổng thống (Cơ quan quyền lực thứ 2 đứng sau lãnh tụ tôn giáo).
Cơ quan lập pháp: Quốc hội hồi giáo và hội đồng giám hộ hiến pháp.
Cơ quan tư pháp: Đứng đầu là bộ trưởng bộ tư pháp, được lãnh tụ bổ nhiệm với nhiệm kì 5 năm.
Hội đồng chuyên viên
Hội đồng phân giải
SỰ CẢI CÁCH CỦA PHÁP LUẬT HỒI GIÁO
TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
3 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Phương Tây hóa pháp luật
Pháp điển hóa pháp luật
Loại bỏ dần các qui định cổ hủ, lạc hậu
CÁC QUỐC GIA ÁP DỤNG LUẬT HỒI GIÁO
Nhóm các nước chịu ảnh hưởng sâu sắc: Saudi Abrabia, Iran, Syria.
2. Nhóm các nước chỉ dùng luật Hồi giáo để điều chỉnh một số lĩnh vực nhất định:
Indonesia. Myanmar, Iraq, Brunei..
MỘT SỐ HỆ THỐNG LUẬT TÔN GIÁO KHÁC
- Luật Do Thái Giáo - Halakha
- Luật Thiên Chúa Giáo - Bộ Giáo Luật Cannon Law
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓