Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap 12 hay va kho (HSG)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Tuấn
Ngày gửi: 09h:24' 29-11-2009
Dung lượng: 118.0 KB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN KHỐI 12
Bài 1:
Một bánh xe khối lượng m, bán kính R có trục hình trục bán kính r tựa trên hai đường ray song song nghiêng góc  so với mặt phẳng nằm ngang.
Giả sử bánh xe lăn không trượt. Tìm lực ma sát giữa trục
bánh xe và đường ray.
Khi góc nghiêng  đạt tới giá trị tới hạn  thì bánh xe
trượt trên đường ray. Tìm . Cho biết hệ số ma sát của
đường ray lên trục bánh xe là k = tan, và momen quán
tính của bánh xe ( kể cả trục ) I = mR2.
Bài 2:
Một thanh đồng chất AB = l, tiết diện đều, khối lượng M được gắn vuông góc tại trung điểm O với một trục quay thẳng đứng. Một vật khối lượng m bay ngang với vận tốc 
theo phương vuông góc với thanh đến đập vào đầu A và dính vào đó.
Hỏi sau va chạm, thanh quay được bao nhiêu vòng thì dừng? Biết rằng
ma sát ở ổ trục quay tạo ra một mômen MC.
Áp dụng : M = 1kg ; m = 140g ; v = 10m/s ; MC = 0,1M/m
Bài 3:
Một hình trụ đặc đồng chất có bán kính R = 20cm, lăn không trượt trên mặt phẳng
Ngang với vận tốc , rồi mặt phẳng nghiêng tạo một góc 
với mặt phẳng ngang.
Tìm giá trị cực đại v0 của vận tốc mà vớ giá trị đó hình trụ lăn trên
mặt phẳng nghiêng không bị bật lên.
Bài 4:
Tấm ván khối lượng M đặt trên sàn nhẵn nằm ngang. Đặt trên ấtm ván một quả cầu đồng chất có khối lượng m. Tác dụng vào ván lực không đổi nằm ngang.
Xác định gia tốc của ván và của quả cầu khi giữa chúng
không có sự trượt.
Bài 5:
Một đĩa tròn đặc đồng chất bán kính R = 20cm, khối lượng M = 0,8kg, hai vật nặng nhỏ A, B cấu tạo thành một hệ cơ như hình vẽ. Cho mA = 0,4kg ; mB = 0,1kg, OA = r = 10cm.
Bỏ qua mọi ma sát, dây nối mảnh không co giãn. Kéo vật B từ vị trí cân bằng
xuống dưới một đọan nhỏ rồ thả không vận tốc ban đầu.
Chứng minh hê dao động điều hòa. Tìm chu kì dao động của hệ .
Lấy g = 10m/s2.
Bài 6:
Một thanh đồng chất chiều dài AB = l có thể quay quanh một trục nằm ngang đi qua đầu A của thanh và vuông góc với thanh. Cho gia tốc rơi tự do là g và bỏ qua ma sát.
Tìm vận tốc cực tiểu phải truyền cho thanh ở vị trí cân bằng để nó quay qua vị trí nằm ngang.
Khi thanh dao động một góc nhỏ quanh vị trí cân bằng. Chứng minh thanh dao động điều hòa và tìm chu kì.
Nếu gắn thêm vào đầu B một quả cầu nhỏ có khối lượng bằng khối lượng của thanh AB thì chu kì dao động nhỏ của thanh sẽ thay đổi thế nào?

Bài 7:
Trên mặt phẳng nghiêng góc có một hộp nhỏ A khối lượng m1 và một hình trụ rỗng B khối lượng m2 (momen quán tính của hình trụ đối với trục của nó là I = m2r2 ). Hai vật cùng bắt đầu chuyển động xuống phía dưới. Hộp trượt với hệ số ma sát k, còn hình trụ lăn không trượt.
Tìm góc nghiêng  để khi chuyển động hai vật luôn luôn cách nhau một khỏang không đổi.
Để có chuyển động trên đây thì hệ số ma sát giữa hình trụ và mặt phẳng nghiêng phải thỏa mãn điều kiện gì ?
Bài 8:
Một hình trụ đặc đồng chất có khối lượng m nằm trên một đường ray nằm ngang. Một lực F không đổi có phương thẳng đứng được đặt tại đầu dây buông thỏng của một sợi dây quấn trên hình trụ. Tìm giá trị cực đại của F để hình trụ còn lăn không trượt nếu hệ số ma sát giữa hình trụ và đường ray là k. Hình trụ lúc đó có gia tốc bằng bao nhiêu? Cho biết momen quán tính của hình trụ đối với trục quay là .
Bài 9 :
Một thanh mỏng đồng chất chiều dài L khối lượng M đang nằm cân bằng trên mặt sàn ngang, không ma sát thì có xung lực F.t tác dụng tức thời vào một đầu thanh theo phương vuông góc với thanh.
Tìm tốc độ góc của thanh sau đó.
Khối tâm của thanh sẽ đi được đọan đường bao nhiêu sau khi thanh quay được một vòng?
Cho mômen quán tính của thanh đồng chất đối với trục quay qua khối tâm là 
Bài 10 :
Trên một mặt bàn nhẵn, có một chiếc xe khối lượng m. Trên sàn có đặt một bánh xe khối lượng 3m đứng phân bố đều trên vành bánh xe. Hê số ma sát giữa bánh
No_avatar

B. j ơi ko có đáp án đề này ah. Share cho mình vs!!! Thanks b. nhiều!!!:-bdTuyệt

 

 

 
Gửi ý kiến