Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản xét nâng bậc lương TX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hứa Tiến Mạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:24' 26-11-2009
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 1899
Số lượt thích: 0 người
phòng gd & đt chi lăng cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trường tiểu học chiến thắng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: / BB
Chiến thắng , ngày 04 tháng 05 năm 2008

biên bản
Xét nâng bậc lương thường xuyên và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ , công chức , viên chức đợt I
6 tháng đầu năm 2008

Hôm nay ngày 04 tháng 05 năm 2008 Hội đồng Nâng bậc lương trường Tiểu học xã Chiến Thắng họp xét nâng bậc lương thường xuyên , nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ , công chức , viên chức đợt I 6 tháng đầunăm 2008 gồm có :
1/ Bà : Nguyễn Thị đeng - Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng
2/ Bà : bao thị cắm - Phó hiệu trưởng - Công tác tổ chức
3/ Ông: hoàng văn dũng - Chủ tịch công đoàn
4/ Ông : vương văn cải - Trưởng ban thanh tra nhân dân
5/ Ông : Vi văn dền: - Bí thư Chi bộ
6/ Ông : Hứa tiến mạnh - Thư kí hội đồng
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương Trường TH Chiến Thắng thông báo nội dung cuộc họp xét nâng lương của đơn vị thông qua đối tượng , những điều kiện tiêu chuẩn nâng bậc lương đối với cán bộ , công chức , viên chức theo quy định và tình hình cán bộ , công chức , viên chức trong đơn vị .
1.Tổng số cán bộ , công chức , viên chức trong biên chế : 32 người
Trong đó :
- Cán bộ quản lý : 03 người
- Giáo viên : 27 người
- Nhân viên : 02 người
2. Tổng số cán bộ công chức , viên chức đã đủ điều kiện , thời gian giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định là : 06 người .
Trong đó :
- Nâng bậc lương thường xuyên là : 05 người .
- Hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung : 01 người
3.Tổng số cán bộ , công chức , viên chức đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ : 0 người
Sau khi tiến hành đối chiếu đối tượng , điều kiện , tiêu chuẩn , chế độ theo quy định hiện hành , căn cứ vào kết quả đánh giá việc thực hiện các mặt công tác hàng năm và các ý kiến nhận xét , đánh giá của các thành viên trong Hội đồng , đối với từng cán bộ , công chức , viên chức và nhân viên .
Hội đồng xét nâng bậc lương Trường TH Chiến Thắng nhất trí đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét , quyết định đối với cán bộ , công chức , viên chức thuộc Trường TH Chiến Thắng như sau :


1.Tổng số cán bộ công chức , viên chức đủ điều kiện tiêu chuẩn :
1.1.Nâng bậc lương thường xuyên : 05 người .
Trong đó :
- Nhóm ngạch :A0 : 01 người
Nhóm ngạch :B : 04 người
1.2 Nâng bậc lương trước thời
 
Gửi ý kiến