Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án lớp 2 trọn bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nhật Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:48' 23-05-2008
Dung lượng: 169.5 KB
Số lượt tải: 1360
Số lượt thích: 0 người
THIẾT KẾ BÀI DẠY

Môn : Tập Viết
Bài : CHỮ HOA P
Tuần : 19
Ngày dạy :

I./ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :
Rèn luyện kỹ năng viết chữ
Biết viết chữ P hoa theo cỡ vừa và nhỏ
Biết viết ứng dụng cụm từ "Phong cảnh hấp dẫn" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đều nét và nối đúng quy định

II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Mẫu chữ P đặt trong khung chữ
Mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ ly : Phong (dòng 1); Phong cảnh hấp dẫn (dòng 2)

III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Bài cũ
Bài mới :

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1. Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chữ hoa
- Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét P
+ Cấu tạo
+ Cách viết
+ GV viết mẫu: P; nói cách viết
- Hướng dẫn HS viết bảng con
2. Họat động 2 : Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng .
* Mục tiêu : Viết đúng mẫu, đều nét, nối đúng quy định
* Tiến Hành :
Gọi 1 HS đọc cụm từ ứng dụng
Cho HS nêu cách biểu hiện về cụm từ
Chốt nghĩa cụm từ
Yêu cầu HS quan sát cụm từ ứng dụng
* Nêu nhận xét :
+ Độ cao
+ Cách đặt dấu thang
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi
- GV viết mẫu : Phong sau chữ mẫu
* Lưu ý HS : nét 1 của chữ h viết gần nét 2 chữ P
- Hướng dẫn HS viết bảng con : Phong

3. Họat động 3 : Hướng dẫn HS viết vở TV
Nêu yêu cầu viết
Nhắc HS khá giỏi viết thêm 1 dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ
4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.
- Về nhà viết thêm các dòng trong vở TV


- Nêu
- Nêu
- Chú ý
- 2,3 lượt

- Đọc cụm từ- Viết bảng con 2 lượt
- HS luyện viết theo yêu cầuIV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài : CHỮ HOA Q
Tuần : 20
Ngày dạy :

I./ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :
Rèn luyện kỹ năng viết chữ
Biết viết chữ Q hoa theo cỡ vừa và nhỏ
Biết viết ứng dụng cụm từ "Quê hương tươi đẹp" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đều nét và nối đúng quy định

II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Mẫu chữ Q đặt trong khung chữ
Bảng phụ viết : Quê (dòng 1); Quê hương tươi đẹp (dòng 2)

III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Bài cũ
2. Bài mới :

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1. Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu : Biết viết chữ Q hoa theo cỡ vừa và nhỏ
* Tiến Hành :
- Cho HS nêu cấu tạo, cách viết chữ Q hoa
- Chốt nghĩa cụm từ
- GV viết mẫu, cho HS viết lại
- Hướng dẫn HS viết bảng con
2. Họat động 2 : Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng .
* Mục tiêu : Viết đúng mẫu, đều nét, nối đúng quy định
* Tiến Hành :
Gọi 1 HS đọc cụm từ ứng dụng
Cho HS nêu cách biểu hiện về cụm từ
Chốt nghĩa cụm từ
Yêu cầu HS quan sát cụm từ ứng dụng
* Nêu nhận xét :
+ Độ cao
+ Cách đặt dấu thang
+ Khoảng cách
- GV viết mẫu : Quê
- Nhận xét, uốn nắn

3. Họat động 3 : Hướng dẫn HS viết vở Tập viết
* Mục tiêu : Viết cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ
* Tiến Hành :
- Nêu yêu cầu viết
4. Họat động 4 :
Khen HS viết đẹp
Y/c HS về viết thêm các dòng trong Vở TV
- Vài HS nêu

- Chú ý
- 2,3 lượt

- Nêu cách hiểu cụm từ- Quan sát cụm từ, nêu NX
2,3 lượt


- Viết bảng con 2 lượt
- HS luyện viết theo yêu cầu

- Viết bài theo Y/c

- HS HS khá giỏi viết 1 dòng cụm từ ứng dụng


IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avatar

eeeeeeeeeeeeeeeeeee

 

No_avatar
KhócKhócKhócKhócKhócKhócKhócKhócKhócKhóc
No_avatar
die roi
 
Gửi ý kiến